سخن نخست در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن نخست

معاد از اركان اعتقادي دين اسلام است و بخش زيادي از متون اين دين، به معاد و جهان پس از مرگ اختصاص دارد؛ زيرا اعتقاد به توحيد و عدالت و قدرت خداوند فقط در سايه معاد كامل ميگردد؛ ايمان به معاد، به زندگي انسان، معنا و مفهوم مي‌بخشد و زندگي را از پوچي و بيهودگي خارج مي‌سازد و ايمان به جهان ديگر، ضامن اجراي قوانين الهي، ايثار و فداكاري و انگيزه مهم پرهيزكاري است.
معادباوري، روح دنياپرستي و شهوات زودگذر را از دل آدمي مي‌زدايد و انسان را به انجام‌دادن كارهاي خير و خداپسندانه تشويق مي‌كند. براين‌اساس ترويج معادباوري در نظام اسلامي، رسالت همه نهادهاي فرهنگي است. دراين‌ميان، رسانهها به‌دليل جايگاه ويژه‌اي كه دارند، وظيفه بسيار سنگينتري در مقايسه با ديگر نهادهاي فرهنگي برعهده دارند.
متأسفانه در دنياي امروز، اكثر رسانهها در نشر فرهنگ مادي‌گري و ابتذال از يكديگر سبقت مي‌گيرند و نفي جهان آخرت و معادباوري از پيش‌فرضهاي توليدات آن‌ها است.
صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران از معدود رسانه‌هايي است كه در راستاي نشر فرهنگ توحيدي و قرآني و اهل‌بيت عصمت و طهارت(عع)، پرچم‌دار رسانه‌هاي ديني و آرمانگرا است.
به همين منظور، براي تحقق سياست‌گذاري و برنامه‌سازي در موضوع معاد انسان و جهان، پژوهش حاضر در دستور كار اداره‌كل پژوهشهاي اسلامي رسانه قرار گرفت و متن پيش رو، منظومه محتوايي و پشتيباني تبييني سند تدبير «معاد انسان و جهان» است كه براي بهره‌گيري مديران و برنامه‌سازان، تحقيق و تنظيم شده است.
در اين پژوهش، تلاش كرده‌ايم به موضوعات اصلي بپردازيم كه بيشتر انديشمندان ديني (با تمركز بر نظرات امامين انقلاب) روي آن‌ها توافق دارند و از اشاره و تحليل مسائل پراكنده، كه طرح آن در افكار عمومي نفعي ندارد، بپرهيزيم.
در پايان لازم است از پژوهشگر ارجمند سركار خانم فاطمه سليمانيپور كه در پديدآوري اين پژوهش تلاش داشتند، سپاس‌گزاري كنيم. همچنين از همكاري‌هاي جناب آقاي محمد اعتضاد‌السلطنه در به ثمررساندن اين اثر تشكر مي‌كنيم.
اميدواريم اين پژوهش، گام كوچكي در بازنمايي فرهنگ معاد و معادباوري در رسانه ملي باشد.
اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه