4. اثر جهش توليد بر زندگي شهروندان در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

4. اثر جهش توليد بر زندگي شهروندان

رهبر معظم انقلاب سال 1399 را سال «جهش توليد» ناميدند و در پيام نوروزي به همين مناسبت فرمودند: «كساني كه دست‌اندركار هستند جوري عمل كنند كه توليد ان‌شاء‌الله جهش پيدا كند و يك تغيير محسوسي در زندگي مردم ان‌شاء‌الله به‌وجود بياورد». (https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=45205)
اگرچه جهش توليد از طريق تأثير بر متغيرهاي كلان اقتصادي، زندگي افراد جامعه را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد، ولي مي‌توان براي آن آثاري در نظر گرفت كه همه مردم آنها را در زندگي خود به شكل مستقيم احساس كنند. در ادامه برخي از اين آثار را برمي‌شماريم:
الف) جلوگيري از كوچك‌شدن سفره مردم
مهمترين و ملموس‌ترين اثر جهش توليد براي مردم، جلوگيري از كوچك‌شدن سفره آن‌ها است. اگرچه اقداماتي مانند افزايش حقوق كارمندان انجام مي‌گيرد تا از خالي‌شدن سفره مردم جلوگيري شود، ولي به‌سبب افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و گراني كالاها هر روز شاهد كاهش قدرت خريد كارگران و كارمندان هستيم. جهش توليد با مهار تورم و افزايش قدرت خريد مردم، مانع كوچك‌شدن سفره آن‌ها خواهد شد.
ب) ايجاد كسب‌وكارهاي جديد
جهش توليد با ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي، به اشتغال كه بزرگترين دغدغه خانواده‌ها و جوانان فارغ‌التحصيل است، پاسخ خواهد داد. خانواده‌ها و مردم، اين اثر را در شاغل‌شدن اطرافيان خود خواهند ديد. داشتن شغلي مناسب براي خانواده‌ها اهميت زيادي دارد؛ زيرا بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي ازجمله افزايش سن ازدواج، طلاق، اعتياد، كاهش فرزندآوري، به‌سبب بيكاري و مشكلات اقتصادي ناشي از آن است.
ج) رونق كسب‌‌وكارهاي آسيب‌ديده در دوران شيوع كرونا
بحران ناشي از شيوع ويروس كرونا بخش‌هاي مختلف زندگي مردم ازجمله معيشت آن‌ها را تحت تأثير خود قرار داده است. اگرچه برآورد دقيقي از خسارات كرونا به بخش‌هاي مختلف اقتصادي و معيشتي جامعه وجود ندارد، ولي بيكاري افراد، ركود و تعطيلي برخي كسب‌‌وكارها و زيان‌دهي واحدهاي توليدي، تنها بخشي از آثاري است كه‌ مي‌توان در سطح جامعه مشاهده كرد كه آثار آن در زندگي خانواده‌ها ملموس است.
جهش توليد با سرعت‌بخشي به چرخه توليد، توزيع و مصرف و درنتيجه افزايش درآمد خانواده‌ها، امكان جبران خسارت‌هاي اقتصادي ناشي از اختلال جزئي در برخي كسب‌وكارها در اثر شيوع ويروس كرونا را فراهم خواهد كرد.
د) ايجاد حس غرور در افراد جامعه
جهش توليد براي اقتصاد كشور لازم و ضروري است و بر شاخص‌هاي مهم اقتصادي اثر مثبت دارد، ولي ابعادي فراتر از ابعاد اقتصادي محض دارد. جهش توليد مايه‌ افتخار ملي است، به افراد جامعه و شهروندان اعتماد‌به‌ نفس مي‌دهد. رهبر معظم انقلاب نيز ايجاد اعتمادبه‌ نفس و عزت ملي را ازجمله آثار توليد كالاي داخلي مي‌دانند و‌ مي‌فرمايند: «اينكه ملت احساس كنند كه نيازهايشان در داخل كشورِ خودشان به‌وسيله‌ خودشان تأمين مي‌شود، براي يك ملت خيلي مايه‌ عزت و افتخار است؛ تا اينكه ببينند هرچه لازم دارند، بايستي از ديگران بگيرند؛ بايستي از ديگران آن‌را التماس بكنند؛ [ديگران هم] گاهي بدهند، گاهي هم ندهند؛ و انواع و اقسامش را بدهند؛ يعني گاهي خوبش را بدهند، گاهي بدش را بدهند؛ اينكه خود يك ملت بتواند توليدكننده و تأمين‌كننده نيازهاي خودش باشد، به او اعتمادبه ‌‌نفس مي‌دهد، به او احساس عزت مي‌دهد». (بيانات به مناسبت هفته كارگر، 17/2/1399؛
)
اعتمادبه ‌نفس ملي و احساس عزت در ميان افراد جامعه، مسير وابستگي را مي‌بندد. احساس نياز به وابستگي به ديگران در بين مردم و مسئولان و در همه ابعاد ازجمله اقتصاد، پيامدهاي مخربي براي كشور به همراه خواهد داشت. احساس وابستگي با ازبين‌بردن اميد به آينده، مانع جدي براي پيشرفت علمي و صنعتي و ورود به عرصه توليد دانش‌هاي نوپديد و درنتيجه سبب عدم پيشرفت اقتصاد كشور است.