مقدمه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

مقدمه

رهبر معظم انقلاب ده سال اخير را همچون تكه‌هاي پازلي براي تحقق مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي نام‌گذاري كرده‌اند. چهار سال گذشته نام‌هاي سال در راستاي حمايت از توليد ملي بود. سال 1396 «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال»، سال 1397 «حمايت از كالاي ايراني»، سال 1398 «رونق توليد» و سال 1399 «جهش توليد» نام‌گذاري شده است. در طي سه سال اخير، مردم و مسئولان به موضوع حمايت از كالاي ايراني اهتمام ورزيدند و اكنون با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و ظرفيت‌هاي اقتصادي ايجادشده، جهش توليد در كشور ضروري است.
يكي از موضوعاتي كه بايد مديران و برنامه‌سازان صداوسيما به آن توجه كنند، تبيين چيستي و چرايي جهش توليد است؛ زيرا در اين صورت، مخاطب هم فهم و درك درستي از جهش توليد پيدا مي‌كند و هم براي تحقق و پيگيري آن دغدغه‌مند مي‌شود. موضوعات اين فصل شامل واكاوي و تبيين معنا و ضرورت جهش توليد، نسبت آن با اقتصاد مقاومتي و نقش آن در تحقق گام دوم انقلاب خواهد بود. همچنين با توجه به همزماني شيوع ويروس كرونا در سال جهش توليد، فرصت‌هاي ايجادشده براي جهش توليد مطرح و موضوع توليد در بيانات رهبر معظم انقلاب نيز بررسي شده است.
موضوعات و مطالب مطرح‌شده در اين فصل مي‌تواند براي بيان چيستي و چرايي جهش توليد، دستمايه توليد برنامه‌هاي رسانه‌اي شود. براي اين منظور در انتهاي تبيين هر موضوع، ايده‌هايي براي برنامه‌سازي ذكر شده است.