سخن نخست در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن نخست

كشور ايران در سال‌هاي اخير به موقعيتي دست ‌يافته است كه زمينه شكوفايي استعدادها و آزادشدنِ يك‌باره ظرفيت‌هاي توليدي، امري قابل ‌دسترس است. شكست‌خوردن گفتمان مذاكره به ‌جاي تكيه به توان داخلي، كاهش شديد درآمدهاي نفتي و محدودشدن منابع ارزي دولت، فراگيري گفتمان حمايت از كالاي ايراني، صعود ايران در شاخص‌هاي جهاني نوآوري، پيشرفت‌هاي بخش دانش‌بنيان كشور، رشد بخش‌هاي معادن و صنايع معدني، ظرفيت‌هاي بخش نفت و گاز، ظرفيت‌هاي بخش كشاورزي، زيربخش‌هاي خدمات كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، انبارداري و گردشگري، ازجمله ظرفيت‌هاي اقتصادي است كه باروركردن و استفاده‌ از آن‌ها زمينه شكوفايي و جهش را در اقتصاد كشور ايجاد خواهد كرد.
مشكلات اقتصادي و معيشتي به‌ويژه در چند سال اخير، تحريم‌هاي ظالمانه دشمنان و جنگ اقتصادي عليه ايران اسلامي، سبب شده است برنامه‌ريزي لازم براي دستيابي به اقتصاد قوي و مقاوم صورت گيرد.
تحليل اوضاع فعلي و ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور و نيازهاي واقعي آن، سبب شد رهبر معظم انقلاب دام‌ظله‌العالي، سال 1399 را سال «جهش توليد» بنامند. با توجه به ظرفيت‌ها و مشكلات اقتصادي در كشور، جهش توليد نه‌تنها مسئله‌اي ممكن، بلكه ضروري است. جهش توليد مي‌تواند بسياري از ضعف‌ها را برطرف و آثار و پيامدهاي مثبتي در اقتصاد كشور آشكار سازد. رفع مشكل بيكاري، افزايش درآمد خانوارها، افزايش درآمد دولت از بخش ماليات، كاهش وابستگي به نفت، جلوگيري از خام‌فروشي، افزايش صادرات، حفظ ارزش پول ملي و تأمين ثبات اقتصادي، ازجمله اين آثار است كه ضرورت پيگيري و تلاش مجدّانه تحقق جهش توليد را براي مسئولان و مردم روشن مي‌سازد.
در اين مسير موانع و چالش‌هايي وجود دارد كه با توجه به ظرفيت‌ها، لازم است راهكارهاي رفع اين موانع به‌صورت جدي در دستور كار مسئولان و مردم قرار گيرد. اگرچه برخي موانع، خارجي و دشمني‌هاي تمدن غربي با نظام نوپاي جمهوري اسلامي است، اما بسياري از اين موانع، دروني است كه با تدبير و عزم جدي قابل‌ برطرف‌شدن است.
توليد بيشتر فقط از سوي صاحب سرمايه يا صاحب كارگاه كافي نيست؛ بلكه تمام نهادهاي دولتي و حاكميتي و عموم مردم بايد با عزم عمومي و جهادي، وظيفه خود را بشناسند و آن‌را به‌درستي انجام دهند.
رسانه ملي نيز با توجه به كاركردهايش، نقش بي‌بديلي براي تحقق اين مهم خواهد داشت. رسانه ملي مي‌تواند:
دانش مخاطبان را درباره موضوع افزايش دهد (كاركرد آموزشي)؛
رابطه علت و معلولي بين پديده‌ها را تحليل كند (كاركرد آگاهي‌بخشي)؛
اجازه ندهد موضوع سال، ميان همه مسائل ريز و درشت جامعه فراموش شود و از موضوع‌هاي فرعي، اثر پذيرد (كاركرد برجسته‌سازي)؛
بحران را در شرايط پيچيده امروز مديريت كند (كاركرد بحران‌زدايي)؛
درباره موضوع سال و جوانب آن اطلاع‌رساني كند (كاركرد اطلاع‌رساني)؛
ديده‌باني محيط درباره فعاليت‌هاي موضوع سال را انجام دهد (نظارت اجتماعي)؛
جامعه را براي واكنش به محيط، هماهنگ و همدل نمايد (نقش همبستگي اجتماعي در واكنش به محيط)؛
فرايند فرهنگ‌پذيري را درباره موضوع سال تسهيل و تشديد كند (كاركرد فرهنگ‌پذيري). (خبازي، 1395، ص281)
با توجه به كاركردهاي پيش‌گفته، رسانه ملي وظيفه دارد:
يك ـ بر حسن انجام وظايف مردمي و نهادهاي حاكميتي نظارت كند؛
دو ـ مخاطبان را درباره مقوله جهش توليد، اقناع و آن‌را به خواست عمومي تبديل كند؛
سه ـ با تفسير و تبيين جهش توليد، ضمن ايجاد فهم مشترك و آموزش همگاني، نگاه افراد را به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور معطوف سازد؛
چهار ـ اقدامات و فعاليت‌هاي صورت‌گرفته را به‌منظور تحقق جهش توليد، به‌طور جامع، فراگير و چندلايه اطلاع‌رساني كند؛
پنج ـ توليد را برترين اولويت و اولين ضرورت اقتصادي كشور جلوه دهد؛
شش ـ با افشاي انحرافات و رجوع به نخبگان فكري، افكار عمومي را مديريت كند تا درنهايت، همه جامعه با شناخت صحيح، تغيير يا تثبيت ارزش‌ها، به تغيير رفتار در راستاي تحقق جهش توليد برسند.
كتاب حاضر با هدف تبيين جهش توليد از منظر انديشه‌هاي اقتصادي رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالي، براي برنامه‌‎سازان رسانه ملي نگاشته ‌شده و داراي ايده‌هايي براي برنامه‌سازي است.
كتاب حاضر در پنج فصل تدوين شده است كه به ترتيب عبارتند از: چيستي و چرايي جهش توليد، بررسي جهش توليد در ديگر كشورها، تبيين عوامل، ظرفيت‌ها و موانع جهش توليد، سياست‌هاي كلي نظام در جهش توليد و ايده‌هايي براي برنامه‌سازان رسانه ملي و معرفي كارشناسان آن موضوع.
اين اثر با همكاري مركز راهبري اقتصاد مقاومتي حوزه‌هاي علميه تأليف شده است. در پايان از همكاري آقايان حجت الاسلام حمزه معلي، دكتر مجتبي غفاري و دكتر علي سعيدي، حجت‌الاسلام دكتر عبدالله جلالي، حجت‌الاسلام محمد طوسي، محمدجواد معصومي‌نيا و حسين بهرامي كه در تهيه اين اثر مشاركت كردند، همچنين از حجت‌الااسلام دكتر احمدعلي يوسفي (رئيس محترم مركز راهبري مطالعات اسلامي اقتصاد مقاومتي حوزه‌هاي علميه) كه اثر را ارزيابي نمودند، تشكر و قدرداني مي‌گردد.
اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه