6. نقش جهش توليد در تحقق گام دوم انقلاب در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

6. نقش جهش توليد در تحقق گام دوم انقلاب

«بيانيه گام دوم انقلاب» مطلعي جديد خطاب به ملت ايران و به‌ويژه جوانان است كه به‌مثابه منشوري براي «دومين مرحله‌ خودسازي، جامعه‌پردازي و تمدن‌سازي» ايران عزيز اسلامي خواهد بود. گام دوم، انقلاب را به‌سمت ايجاد تمدن نوين اسلامي و آمادگي براي طلوع خورشيد ولايت امام عصر (ارواحنافداه) رهنمون خواهد كرد. رهبر معظم انقلاب در اين بيانيه، دستاورد‌هاي شگرف چهار دهه‌ گذشته را تبيين و توصيه‌هايي اساسي به‌منظور آغاز چهل سال دوم انقلاب ارائه كردند. در اين بيانيه، اقتصاد وسيله‌اي لازم براي رسيدن به اهداف جامعه اسلامي شمرده شده است. توصيه سوم بيانيه گام دوم انقلاب، اقتصادي است. در اين توصيه به صراحت عملكردهاي ضعيف اقتصادي و چالش‌هاي دروني اقتصاد ايران مبتني‌بر عيوب ساختاري كه به چالش‌هاي بيروني براي كشور‌ منتهي مي‌شود، بيان‌شده و تنها راه‌حل غلبه بر اين عيوب و چالش‌ها، پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي عنوان شده است. مهمترين عيوبي كه براي اقتصاد كشور در اين بيانيه اشاره‌شده عبارت‌اند از: وابستگي اقتصاد به نفت، دولتي‌بودن بخش‌هايي از اقتصاد كه در حيطه‌ وظايف دولت نيست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفيت داخلي، استفاده‌ اندك از ظرفيت نيروي انساني كشور، بودجه‌بندي معيوب و نامتوازن و سرانجام بي‌ثباتي سياست‌هاي اجرايي اقتصاد، عدم رعايت اولويت‌ها و وجود هزينه‌هاي زائد و حتي مسرفانه در بخش‌هايي از دستگاه‌هاي حكومتي.
جهش توليد از يك طرف راه‌حل برخي از اين مشكلات است و از طرف ديگر نتيجه‌ برخي از اين عيوب، ايجاد مشكلاتي بر سر راه تحقق جهش توليد خواهد بود كه بيكاري جوان‌ها، فقر درآمدي در طبقه ضعيف و امثال آن و درنهايت ضعف اقتصادي كشور را به‌دنبال خواهد داشت.
رهبري در اين بيانيه اقدام براي تقويت كشور، ازجمله مقاوم‏سازي اقتصاد با عزم جهادي جوانان اميدوار، باانگيزه و معتقد به باور «ما مي‏توانيم» را ضرورت و در عين حال، رمز موفقيت در اين حركت معرفي و بر ايجاد توليد انبوه براي رسيدن به اقتصاد مستقل كشور تأكيد مي‌كنند. با توجه به آثار جهش توليد در اقتصاد كشور و زندگي آحاد جامعه،‌ مي‌توان آن‌را راه‌حل اساسي در مسير تحقق اهداف اقتصادي گام دوم انقلاب دانست.