سخن نخست در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن نخست

بعد از توحيد، معاد مهم‌ترين اصل اعتقادي است و در قرآن و روايات، مباحث مرتبط با جهان آخرت حجم زيادي را به خود اختصاص داده است. اعتقاد به اين مسئله آثار فراواني در زندگي انسانها بر جا مي‌گذارد؛ زيرا معاد و حوادث پس از مرگ در واقع ادامه زندگي دنيوي است و جداي از آن نيست و آنچه كه در اين دنيا مي‌كاريم در آخرت درو ميكنيم. ما در اين دنيا تحت نظر هستيم و ناظراني، رفتار و اعمال ما را ثبت و ضبط و آنها را در جهان ديگر به ما عرضه مي‌كنند.
درك اينكه كساني ناظر بر اعمال ما هستند و حركات و سكنات ما را ثبت ميكنند، نيرويي محرك و گاه بازدارنده در ما ايجاد ميكند كه در سعادت ما نقش بسزايي دارد. علت بسياري از خطاهاي ما آن است كه خود را بدون ناظر و تنها مي‌يابيم.
بازنمايي اين مطالب در رسانه در قالب‌هاي هنري و دراماتيك ميتواند به تحكيم معادباوري در جامعه كمك كند.
كتاب حاضر با هدف تبيين موضوع «ثبت و ضبط اعمال» بر اساس قرآن و حكايات معصومين(عع) و ارائه ايدههاي برنامهسازي براي برنامهسازان و اصحاب رسانه نگاشته شده است.
در پايان لازم است از پژوهشگر ارجمند جناب حجت‌الاسلام محمد رضايي آدرياني كه زحمت نگارش اين اثر را به عهده گرفتند و همچنين از همكاري حجت‌الاسلام سيدستار مهدي‌زاده كه در تهيه اين اثر كوشيدند، تشكر و قدرداني كنيم.
اميد است اين اثر گامي در راستاي ترويج فرهنگ «معادباوري» باشد.

اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه