سؤال اصلي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سؤال اصلي

مطابق ديدگاه مقام معظم رهبري، مهم‌ترين راهبردهاي عملياتي انقلاب اسلامي عليه نظام سلطه و استكبار چيست؟ نقش رسانه ملي در تبيين اين راهبردها چگونه است؟