بيان مسئله در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

بيان مسئله

انقلاب اسلامي ايران، واقعه عظيمي بود كه باعث تحولات عميق و اساسي در حوزه‌هاي مختلف نظري و عيني جهاني شد و بسياري از معادلات جهان، تحت تأثير اين نهضت بزرگ قرار گرفت و مسير ترسيم‌شده جهان از سوي قدرت‌هاي بزرگ با تغيير مواجه شد. وقوع انقلاب به لحاظ ماهيت و ذات در شعارها، اعلام‌ها و عملكردها بر ضد هر قدرت مستبد جهاني است و اين اتفاق قرن اخير، امري نادر و كم‌نظير بود. همين مسئله، علاوه بر اينكه حيرت جهاني را برانگيخته بود، دشمني‌هاي قدرتمندان مستكبر را عليه ايران آغاز كرد، چراكه «انقلاب» همه مستكبران را به چالش كشاند و قدرت‌هاي پوشالي آن‌ها را براي ساير كشورها نمايان ساخت؛ ازاين‌رو، از تأثيرگذاري آن بر ساير كشورها نمي‌توان غافل بود؛ هرچند ميزان اين تأثيرگذاري بر همه‌ جوامع يكسان نيست و بعضي كشورها با توجه به اوضاع خاص منطقه و نيز قرابت‌هاي فكري، فرهنگي، جغرافيايي و... درجه تأثيرپذيري آن‌ها متفاوت بوده است؛ اما آنچه مسلم است، اين است كه نظام سلطه و استكبار جهاني از وحشت اين تأثيرگذاري، با نظم موجود بين‌المللي به مخالفت برخاسته و از روش‌هاي مختلف مانند تزوير، تحريم، ترور و... دشمني خود را با انقلاب اسلامي وارد مرحله جديدي كرده است؛ ترور ناجوانمردانه سردار رشيد انقلاب اسلامي، شهيد حاج قاسم سليماني، لكه ننگي بر پيكره استكبار جهاني بود. نظام سلطه، پس از تشييع ميليوني سردار سليماني توسط مردم شريف و قدردانِ انقلاب اسلامي ايران و بعد از حادثه تلخ هواپيماي اوكرايني، به‌شدت از متبلورشدن فرهنگ ايثار، مقاومت و شهادت ترسيده بود؛ به‌‌همين‌‌دليل، سعي كرد تا شيريني انتقام سخت از آمريكا و در هم كوبيده شدن پايگاه عين‌الاسد را بر مردم ايران زهر كند. در اينجا بود كه مثل هميشه، رهبري فرزانه ايران در نماز جمعه 27 دي‌ماه 98، با توجه به مهم‌ترين دغدغه‌ها و مشكلات كشور به ارائه راهبردهاي بنيادين براي مقابله با اين كيد دشمن پرداختند. در اين مطالعه تلاش مي‌شود مهم‌ترين راهبردهاي مقابله با نظام سلطه از ديدگاه رهبر انقلاب بررسي و تحليل گردد تا از اين رهگذر، وظيفه رسانه ملي با توجه به كاركردها و قابليت‌هايش، در راستاي تبيين اين راهبردها مشخص گردد.