هدف اصلي در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

هدف اصلي

شناخت مهم‌ترين راهبردهاي عملياتي انقلاب اسلامي عليه نظام سلطه و استكبار از ديدگاه مقام معظم رهبري و نقش رسانه ملي در تبيين آن.