سخن نخست در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن نخست

اقتصاد مقاومتي، اقتصادي علمي و بومي، برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي‌‌، الگويي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام، پيشرو، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا‌‌، برون‌گرا، انعطاف‌پذير، عدالت‌بنيان و مردم‌بنياد با رويكرد جهادي است كه ضمن مقاوم‌سازي اقتصاد در برابر تهديدهاي نظام سلطه، از توان تقويت اقتصاد و تحقق پيشرفت جهشي جامعه اسلامي برخوردار است.1 استحكامِ ساخت اقتصادي و رشد پويا را مي‌توان از اهداف اصلي اقتصاد مقاومتي در نظر گرفت. اقتصاد مقاومتي، وجه عيني و تطبيق‌يافته نظام اقتصادي اسلام در شرايط ايران پس از انقلاب اسلامي است كه در ظرف نظام اقتصادي اسلام تحقق خواهد يافت. بنابراين، نظام اقتصادي اسلام به‌عنوان ظرف اقتصاد مقاومتي، پيش‌فرض قطعي هر نوع فعاليت اقتصادي به نام «اقتصاد مقاومتي» است.
در واقع، بهبود اقتصاد مقاومتي در عرصه‌هاي مختلف توليد، توزيع و مصرف، فرصت‌هاي جديدي را براي فعّالان اقتصادي ايجاد مي‌كند. ايجاد آن فرصت‌ها در عرصه‌ اقتصادي، هم باعث رشد اقتصادي و هم موجب تحقق مؤلفه‌هاي عدالت اقتصادي در جامعه مي‌شود. شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي در نهايت منجر به استحكام ساخت اقتصادي و رشد پويايي خواهد شد.
تحقق الگوي اقتصاد مقاومتي، در وضعيت موجود كشور، الزاماتي دارد كه يكي از آن‌ها حضور فعالانه و كنشگرانه رسانه ملي است. تبيين اقتصاد مقاومتي و گفتمان‌سازي آن، به‌ويژه در رسانه‌ها و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي از مسئوليت‌‌هاي رسانه ملي به‌شمار مي‌آيد. به‌نظر مي‌رسد تاكنون خوانش رسانه‌اي از بيانات مقام معظم رهبري در موضوع اقتصاد مقاومتي از طرف مراكز تحقيقاتي و رسانه‌اي اتفاق نيفتاده است؛ از اين رو لازم است با توجه به حساسيت و اهميت موضوع اقتصاد مقاومتي، برنامه‌سازان رسانه در متن بيانات معظم‌له تأمل كنند تا كاربردهاي رسانه‌‌‌اي آن از قبيل سوژه‌ها‌‌، ايده‌ها‌‌، پيشنهادهاي برنامه‌اي و تك‌تك مصاديقِ كاربرديِ رسانه‌اي آن‌‌، استخراج شود.
اين پژوهش تلاش دارد ضمن تبيين ميزان نقش رسانه ملي در اقتصاد مقاومتي، با استنباط از متن بيانات رهبر معظم انقلاب، راهكارهاي رسانه‌اي جديد و مغفول‌مانده در گفتمان‌سازي اقتصاد مقاومتي را ارائه دهد. همچنين نگاه مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي را به ابعاد مختلف موضوع در منظومه فكري معظم‌له معطوف نمايد و با به‌كارگيري رسانه و توليد محتواي همگون با فرهنگ و زيرساخت‌‌هاي ايدئولوژيك مخاطبان‌‌، پيام‌ها‌‌، ايده‌ها و سوژه‌‌هاي موردنظر، به‌صورت هدف‌دار، نظام‌مند و در قالب‌‌هاي گوناگون برنامه‌سازي با جذابيت‌‌هاي رسانه‌اي‌‌، برجسته‌ و ارائه شود تا فرهنگ عمومي كشور و گفتمان اقتصاد مقاومتي در بستري هنري به‌خوبي جريان‌سازي شود.
در پايان لازم مي‌دانيم از پژوهشگر ارجمند جناب آقاي محمدكاظم جعفرزاده فيروزآبادي كه اين تحقيق را سامان دادند سپاسگزاري كنيم. اميدواريم مديران و برنامه‌سازان محترم رسانه ملي از نتايج اين اثر علمي بهره ببرند و همگي بتوانيم در تبيين رسانه‌اي موضوع اقتصاد مقاومتي سهيم باشيم.

اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه