سخن نخست در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن نخست

امام خميني رحمه الله
«ما به تمام جهان، تجربه‌هايمان را صادر مي‌كنيم و نتيجه مبارزه و دفاع با ستمگران را بدون كوچك‌ترين چشمداشتي، به مبارزان راه حق انتقال مي‌دهيم و مسلماً محصول صدور اين تجربه‌ها، جز شكوفه‌هاي پيروزي و استقلال و پياده‌شدن احكام اسلام براي ملت‌هاي دربند نيست .روشنفكران اسلامي همگي با علم و آگاهي، بايد راه پر فرازونشيب دگرگون‌‌كردن جهان سرمايه‌‌‌داري و كمونيسم را بپيمايند و تمام آزاديخواهان بايد با روشن‌بيني و روشنگري، راه سيلي‌‌‌‌زدن بر گونه ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها، خصوصاً آمريكا را بر مردم سيلي‌خورده كشورهاي مظلوم اسلامي و جهان سوم ترسيم كنند. من با اطمينان مي‌گويم: اسلام، ابرقدرت‌ها را به خاك مذلت مي‌نشاند، اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را يكي پس از ديگري برطرف و سنگرهاي كليدي جهان را فتح خواهد كرد». (امام خميني، 1378، ج20، ص325)

اسلام‌هراسي با روند فعلي به‌ويژه در عرصه رسانه،‌ مهم‌ترين‌ مسئله جهان اسلام است. اسلام‌هراسي و اسلام‌ستيزي ناظر به عمليات رسانه‌‌‌‌اي پيچيده نظام سلطه در برابر بيداري اسلامي در عرصه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي است. نوع مواجهه مسلمانان با‌ اسلام‌هراسي از اهميت بسزايي برخوردار است؛ زيرا اسلام‌هراسي قرائتي ترسناك از اسلام است كه غرب، آن را در سه عرصه «رسانه»، «حقوق شهروندي» و «سياست‌هاي مرتبط با منطقه غرب آسيا» دنبال مي‌كند. اسلام‌هراسي در تاريخ معاصر به‌ويژه پس از انقلاب اسلامي، طرحي منسجم سياسي و فرهنگي زير نظر مديريت كانون‌هاي مشخص غربي است؛ زيرا انقلاب اسلامي توانسته اسلام را به‌مثابه يك دين به‌عنوان يك قدرت مطرح كند. ازاين‌رو سياست اسلام‌هراسي راهبردي مهم به‌شمار مي‌آيد كه در دستور كار نظام سلطه و رسانه‌هاي وابسته به آن قرار گرفته است. سؤال اصلي اين پژوهش اين است: روند اسلام‌هراسي در چه گستره‌اي از تاريخ و در چه حوزه‌هايي از جامعه‌‌‌‌‌، سياست و رسانه مطرح بوده است و چگونه مي‌توان با محوريت سياست‌هاي رسانه‌اي، اين تهديد را به فرصت تبديل كرد؟ تحقيق پيش رو با روش آينده‌پژوهشي صورت گرفته است. يافته‌ها نشان مي‌دهد رسانه ملي مي‌تواند با افشاگري عليه ماهيت واقعي‌ اسلام‌هراسي‌‌‌‌‌، برجسته‌سازي وجه تمدني اسلام و پيگيري راهبرد مهم گفت‌وگوي نخبگاني بين‌الادياني و ترويج گفتمان اسلام انقلابي‌‌‌‌‌، غرب را در موقعيت بحراني قرار دهد و بين ملي‌گرايي معقولي كه انقلاب اسلامي هم از آن حمايت مي‌كند با امت‌گرايي كه آرمان اسلامي است، قرابت و نزديكي برقرار ‌سازد.
در پايان لازم مي‌دانيم از پژوهشگر ارجمند جناب آقاي سجاد رستمي‌پور كه اين پژوهش را سامان دادند، سپاسگزاري كنيم و اميدواريم مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي به‌ويژه معاونت برون‌مرزي از نتايج اين تحقيق بهره‌مند شوند.

اداره‌‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه