سخن نخست در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن نخست

رهبر معظم انقلاب سال 1399 را سال «جهش توليد» نامگذاري كردند. ايشان در تبيين اين شعار فرمودند: در سال قبل كه سال رونق توليد بود، كارهاي خوبي صورت گرفته است؛ اما اين حركت بايد ده برابر افزايش پيدا كند و كشور بايد از جهت توليد قوي شود؛ لذا سال 1399 به نام «جهش توليد» نامگذاري مي‌شود.
به‌نظر مي‌رسد در كنار طرح‌ها، برنامه‌ها و اقدامات قواي سه‌گانه كشور‌ در زمينه جهش توليد‌، رسانه ملي به‌عنوان قوه چهارم نظام، وظيفه‌اي بس خطير به عهده دارد و نيازمند بازخواني رسالت خود در زمينه جهش توليد است.
رسانه ملي، با داشتن ده‌ها شبكه تلويزيوني و راديويي عمومي و تخصصي، از ظرفيت بسياري براي گفتمان‌سازي جهش توليد برخوردار است. تنها با تحوّل در نگاه و رويكرد و عمل، امكان جهش فراهم خواهد شد. براي پيگيري و تحقق شايسته شعار سال، رسانه ملي نيازمند اقدامات ذيل است: معرفي ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه توليد كشور براي جهش مطلوب؛ ايجاد ارتباط ميان سه ضلع دانش، صنعت و بازار و پرداختن به موانع جهش توليد در برنامه‌ها و ايجاد فهم درست از اقتصاد مقاومتي در بين مخاطبان عام و خاص خود.
ازاين‌رو اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه يكي از موضوعات پژوهشي خود را به شعار سال اختصاص داده است؛ اما با توجه به رسم مألوف مركز كه همه ساله از مراكز مختلف سازمان صداوسيما، نيازسنجي پژوهشي مي‌كند، موضوع پيشنهادي شبكه ايران‌كالا در دستور كار گروه مديريت، سياست و اقتصاد اسلامي قرار گرفت. بنابراين بررسي و تحليل برنامه‌هاي گفت‌وگومحور شش ماهه اول سال 1399 كه در زمينه جهش توليد بود و از شبكه ايران‌كالا پخش گرديد بر عهده پژوهشگر محترم سركار خانم زهرا تيزچنگ قرار گرفت. شايسته است از ايشان در ساماندهي اين پژوهش، تشكر و قدرداني كنيم.
اميدواريم مديران و برنامه‌‎سازان رسانه از دستاوردهاي اين پژوهش كه از تعامل مركز با آن شبكه انجام يافته است، بهره ببرند و رسانه ملي بتواند در تحقق اين شعار راهبردي نظام اسلامي بيش از پيش موفق باشد.

اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه