بيان مسئله در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

بيان مسئله

در سال‌هاي اخير رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني بر توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني ارائه شده است. معظم‌له سال 1399 را سال جهش توليد نامگذاري كرده و فرمودند: «امسال سال «جهش توليد» است. اين شد شعار امسال، كساني كه دست‌اندركار هستند جوري عمل كنند كه توليد، ان‌شاءالله جهش پيدا كند و يك تغيير محسوس در زندگي مردم ان‌شاءالله به‌وجود بياورد».
با توجه به ظرفيت‌ها و مشكلات اقتصادي در كشور، جهش توليد نه تنها مسئله ممكن، بلكه ضرورت است. جهش توليد مي‌تواند بسياري از ضعف‌ها را بر طرف و آثار و پيامدهاي مثبتي در اقتصاد كشور آشكار سازد. رفع مشكل بيكاري، افزايش درآمد خانوارها، افزايش درآمد دولت از بخش ماليات، كاهش وابستگي به نفت، جلوگيري از خام‌فروشي، افزايش صادرات، حفظ ارزش پول ملي و تأمين ثبات اقتصادي از جمله آثار جهش توليد است كه با پيگيري و تلاش مجدانه مسئولان نظام و مردم محقق مي‌شود.
اشاعه و ترويج «جهش توليد» در جامعه و آگاهي از فهم درست اين مفهوم از طريق گفتمان در جامعه صورت مي‌گيرد. رسانه‌ها با توجه به توانمندي و قابليت‌هايي كه دارند مي‌توانند اين فضاي گفتمان را بين مردم و دولت فراهم سازند، مردم را به مشاركت دعوت و حتي به مطالبه مردمي از مسئولان تبديل كنند. در اين پژوهش تلاش شده با تحليل برنامه‌هاي گفت‌وگومحور شش ماهه اول سال 1399 كه از شبكه ايران‌كالا پخش شده، نحوه پرداخت و چگونگي آن را در زمينه جهش توليد به‌دست آوريم. اهداف اين تحقيق عبارت‌اند از: شناخت چگونگي بازنمايي جهش توليد در برنامه‌هاي گفت‌وگومحور شبكه ايران‌كالا؛ شناخت مؤلفه‌هاي جهش توليد در اين برنامه‌ها و در نهايت دستيابي به راهكارهاي گفتمان‌سازي جهش توليد. بنابراين در اين تحقيق پاسخ به اين سؤالات مدنظر است:
برنامه‌هاي گفت‌وگومحور شش ‌ماهه اول سال 1399 كه از شبكه ايران‌كالا در زمينه جهش توليد پخش شده، چه ميزان بوده است؟
در شبكه ايران‌كالا كدام مؤلفه‌هاي جهش توليد بيشتر مدنظر بوده است؟
راهكارهاي گفتمان‌سازي جهش توليد در برنامه‌هاي شبكه ايران‌كالا چيست؟‌