سخن نخست در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن نخست

يكي از سرمايههاي مهم و الگوهاي ارزشمند در جامعه بشري وجود مفاخر و بزرگانِ علمي آن جامعه است. مفاخر به‌مثابه چراغي در مسير علمي و ديني جامعه هستند و با شناخت گذشته و گذشتگان علمي، مي‌توان راه آينده را ترسيم و افق‌هاي روشن پيروزي را تداعي كرد.
در ايران به بركت مذهب تشيع و فرهنگ غني تاريخي، مفاخر زيادي پرورش يافته‌اند. به همين دليل بايد عظمت، توانمندي و توانگري فرهنگ تاريخي ما به جهانيان شناسانده شود؛ ازاين‌رو بزرگداشت مفاخر، اقدامي مهم در اين راستاست.
بي‌شك فقيهان و عالمان هر كشور، مانند شاهراه‌هاي حياتي هستند كه شناخت و معرفي هر كشور با اين شاخصه‌ها امكان‌پذير است.
يكي از راه‌هاي قدرداني و قدرشناسي از اين ستارگان نوراني عالم تشيع، معرفي آنان و الگوسازي شخصيت و سيره آن‌ها به مخاطبان رسانه ملي است.
از آنجا كه يكي از راههاي معرفي افراد عالِم، به‌تصويركشيدن زندگي، شخصيت و زندگي آن‌هاست. اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه از اين زاويه، زندگي برخي از بزرگان و مشاهير برجسته در حوزه دين و معارف اسلامي را در قالب نمايشنامه راديويي در دو جلد (جلد اول با نام آينه‌هاي زلال مربوط به شش شخصيت بزرگ از عالمان تشيع: ميرزاي قمي، شيخ عباس قمي، زكريابن آدم، شيخ صدوق، علي‌بن ابراهيم قمي و قطب‌الدين راوندي و جلد دوم با عنوان صدوق دين شامل زندگي شيخ صدوق) به مخاطبان رسانه ملي معرفي كرده است.
ضمن تشكر از نويسندگان اين نمايشنامه‌ها، كه در توليد اين اثر، نقش مؤثري داشتند، اميد است اين مجموعه براي برنامه‌سازان مفيد واقع شود.
لازم به يادآوري است فايل الكترونيكي اين مجموعه در پايگاه اطلاع‌رساني اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه به آدرس www.irc.ir بارگذاري شده است.

اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه