سخن نخست در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سخن نخست

وقوع انقلاب اسلامي ايران، يكي از رويدادهاي مهم تاريخي قرن بيستم است كه نه تنها در ايران، بلكه در منطقه و جهان نيز تحولات مهمي ايجاد كرد. بسياري از پژوهشگران حوزه مطالعات علوم سياسي و اجتماعي، به‌دليل ويژگي‌ها و ابعاد مختلف پديده انقلاب اسلامي، به آن توجه كرده‌اند. با گذشت بيش از چهار دهه از وقوع اين رويداد مهم و توجه به ماهيت غرب‌ستيزانه آن، تأثيرش بر كشورهاي جهان اسلام و نيز عرصه‌هاي بين‌المللي، امري آشكار و مورد اتفاق است. انقلاب اسلامي از آغاز تولد تا دوره بالندگي و شكوفايي خود، با تهديدها، موانع و بحران‌هايي روبه‌رو بوده و هست. ريشه و دليل اصلي اين مسئله، تضاد ماهوي انقلاب اسلامي و مفاهيم برخاسته از آن، با مكاتب و ايدئولوژي‌هاي غربي و نيز ناهمسوبودن مسير و اهداف انقلاب اسلامي با مكاتب جهان غرب و منافع مادي و معنوي آن است.
از مسائل مهمي كه امروزه انقلاب اسلامي با آن روبه‌روست، رويارويي رسانه‌اي درباره شكل‌گيري انقلاب اسلامي و روايتگري آن است. تحريف تاريخ انقلاب و وقايع آن مي‌تواند علاوه بر تأثيرگذاري بر افكار و انديشه‌ها، به‌تدريج، حقايق و واقعيت‌ها را دگرگون سازد و ريشه‌ها را بخشكاند. در اين ميان، شايسته است رسانه ملي با توجه به رسالتش در آگاهي‌بخشي به مخاطبان، درباره سير تاريخي انقلاب اسلامي و تبيين دقيق و صحيح و هنرمندانه رخدادهاي آن، با ورود به موضوع‌ها و مسائل انقلاب اسلامي، روشنگري كرده و با تحريف‌هايي مقابله كند كه اين سرمايه اجتماعي و روايت درست آن را تهديد مي‌كند.
به همين منظور، در اين مجموعه كه به همت پژوهشگر ارجمند، جناب آقاي حميد رحماني تهيه شده، تلاش شده است تا مهم‌ترين وقايع و نقاط عطف انقلاب اسلامي ايران به شيوه گاهشمار و بر اساس اسناد و مدارك، از بازه زماني ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ شمسي به‌صورت توصيفي - تحليلي ارائه شود. در پايان، از مشاوره‌هاي آقاي محمدحسين حسيني هرندي، ديدگا‌ه‌هاي نقادانه آقاي حسن ابراهيم‌زاده و نيز حمايت‌هاي آقاي محمدحسين كشكولي و سركار خانم مريم سقلاطوني سپاسگزاري و قدرداني مي‌شود.
اميد است نتيجه اين تلاش، براي برنامه‌سازان محترم سازمان صداوسيما به‌ويژه در حوزه تاريخ انقلاب و رويدادهاي معاصر مفيد واقع شود و از اين اثر در توليدات رسانه‌‌‌‌‌اي با موضوع انقلاب اسلامي و مناسبت‌‌هاي آن بهره ببرند.

اداره‌‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه