ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

يكي از آموزه هاي اديان ابراهيمي، ترسيم آينده اي روشن و اميدبخش براي بشريت است كه با ظهور منجي آخرالزمان تحقق خواهد يافت. اين منجي، در دين يهود، «مسيح» و در مسيحيت، «فارقليط» خوانده مي شود. براساس انديشه اسلامي نيز وي شخصي است كه هم نام حضرت محمد صلي الله عليه و آله و از نسل او و از فرزندان فاطمه عليهاالسلام است. مهدي عج الله تعالی فرجه الشریف همان حجت الهي است كه در پس پرده غيب به سر مي برد و سرانجام روزي به اذن و مصلحت پروردگار ظهور مي كند و جهان و جهانيان را از عدل و داد بهره مند مي سازد.
آنچه پژوهشگر ارجمند جناب آقاي عباسعلي وحيدي در اين پژوهش به گردآوري آن همت گمارده، گذري بر زندگاني و نظري بر چهره تابناك آن مصلح كل است. اميد كه ارباب رسانه در ساخت برنامه هايي با اين موضوع، به نيكي از اين اثر بهره گيرند، تا زمينه ارتقاي سطح آگاهي عمومي و پيوند معنوي با ساحت قدس مهدوي فراهم آيد. به اميد روزي كه آن خورشيد بي مثال، از پس پرده غيب ظهور كند و جهان را به جمالش روشنايي بخشد.

انّه وليّ التوفيق
اداره كل پژوهش