قدرداني در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

قدرداني

از همكاراني كه در توليد اين اثر نقش داشته اند:
صفحه آرا: مجيد مشايخي
نمونه خواني: مرتضي كاويان
طراح جلد: حميد صابري
ناظر چاپ: علي اكبر مينايي

مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
آبان ماه / 1380