مقدمه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

مقدمه

«روزه» يكي از برنامه هاي تكامل دهنده روح و جان آدمي است كه ضامن سعادت و پيشرفت روح در مسير سير الي اللّه مي باشد و سلامت جسم و عقل و جان انسان را در بر دارد. خداوند متعال در اين ماه، ضعيفان را ترغيب مي كند تا قدم در راهي نهند كه انتهاي آن رضاي خود و بهشت برين او مي باشد. راهي كه بسياري از عارفان و سالكان حقيقي آن را پيموده اند و در رضوان او جاي گرفته اند. شايد هر كسي نتواند اين مسير را به خودي خود طي كند و به سر منزل مقصود برسد اما خداوند با روزه اين ماه، حتي ضعيفان را خدائي مي كند. آنهائي كه پايشان در گل معصيت مانده و طي طريق را بر خود دشوار مي انگارند. ابرهاي «رمضان» از جانب حق براي آنهائي كه رضايش را مي طلبند فرستاده شده است. «رمضان» سفره اي است كه فقير و غني، همه بر سر آن جمع اند. حجي است كه در طواف آن همگي با يك لباس، لقاي او را جستجو مي كنند. خداوند در اين ماه دست شياطين را مي بندد كه بندگانش با آسايش رخ بر آستان عبوديت او بسايند. او در اين ماه آغوش رحمت خود را مي گشايد و همگان را به سوي خود فرا مي خواند تا از زلال رأفتش جرعه اي بنوشند و واله و شيداي او در محضر عدلش حاضر شوند.


دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

وندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند

چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي

آن شب قدر كه اين تازه براتم دادند


در خاتمه از پژوهش گر ارجمند جناب حجه الاسلام ابوالفضل هادي منش كه دست ياري به ما داده اند تا مهمانان الهي را سلوكي عارفانه بخشيم سپاسگزاري مي كنيم. اميد كه اين مجموعه ارزشمند در ماه صيام، مورد استفاده برنامه سازان ارجمند قرار گيرد.
«انّه ولي التوفيق»
«مديريت پژوهشي مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما»