ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

عاشورا، در كتاب كهن تاريخ ،تنها يك نام نيست، بلكه خورشيدي است كه در آسمان بشريت مي تابد و زندگي را براي همه ي آفريده هاي خداوند به ارمغان مي آورد. حادثه اي نيست كه غبار فراموشي بر آن بنشيند و ياد و خاطره اش را از دل ها بزدايد. موجي نيست كه در نشيب آيد و كفي از آن بر آب باقي بماند. آتشي نيست كه با جرقه اي روشن گردد و با نسيمي، گرماي آن به سردي گرايد. برقي نيست كه در آسماني طوفاني بجهد و بي درنگ خاموش شود.
عاشورا مدرسه ي عشق و ايثار و جانفشاني است. تجسّم كمال عبوديت و عرفان، سِلم محض و اطاعت از معبود است. كعبه ي آمال و مجمع اسوه هاي كمال است. صحنه ي از جان گذشتگي نور رويان و افشاي ماهيت پليدِ نار رويان است.
كربلا عرصه اي دارد به نام هودج خون كه «هودج» نماد اسارت است و «خون» نگارينه ي شهادت و اين هر دو فصل هاي مهمّ عاشوراست. حماسه هميشه جاويد حسيني در خون، ظهور و در اسارت، بروز و تجلّي يافت.
كربلا اسوه دارد. اسوه ي سالخوردگانِ عارفي چون حبيب بن مظاهر، الگوي نوجوانانِ عاشقي همچون قاسم بن الحسن(ع)، اسوه ي جوانان كاملي، چون علي اكبر؛ اسوه ي مادران ايثارگر، خواهران دلسوز، الگوهاي ادب و وفا، شجاعت و غيرت، ولايت پذيري و توبه؛ و در يك كلام عاشورا مظهر تمام نماي اسلام ناب محمدي صلی الله علیه و آله است.
پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام ابوالفضل هادي منش كوشيده است تا ره توشه ي عاشوراييان فراهم آورد. اميد كه با همت برنامه ريزان و برنامه سازان، حسينيان اهلِ معرفت، حريمِ جان را با عشق مقدس پاكبازان عالَم عطرآگين سازند و آموزه هاي شقايق هاي خونين بال را در كلاس زندگي به كار بندند.

«انّه وليّ التوفيق»
«مديريت پژوهشي مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما»