// کتاب / روزشمار قمري

20 رمضان در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

20 رمضان

ـ دومين شب قدر
ـ فتح مكه ي معظمه توسط سپاهيان اسلام به فرماندهي پيامبر اسلام بنا به روايتي (8ق)1
ـ وفات «ابن شجري بغدادي» اديب و نحوي مسلمان (542 ق)2
ـ درگذشت «ياقوت حِمَوي» جغرافي دان شهير اسلام (626 ق)3
ـ درگذشت «ابن ساعي بغدادي» اديب و مورخ مسلمان (674 ق)4


/// مناسبت ها

مناسبت های مرتبط با این بخش در زیر لیست شده‌اند و امکان دسترسی به دیگر کتب از طریق مناسبت فعال موجود می‌باشد