// کتاب / روزشمار قمري

19 ذوالقعدة در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

19 ذوالقعدة

ـ درگذشت «كمال الدين فارسي» رياضي دان ايراني (718 ق)1
ـ انقعاد معاهده ي «اَرزَنه الروم» ميان ايران و عثماني (1238 ق)2