ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

پاي درس انسان كامل و نيك سيرتي نشسته ايم تا رسم نيك بودن را بياموزيم. امام مجتبي عليه السلام نوري از آفتاب نبوي و پرتوي از خورشيد علوي است كه بر پيشاني تاريخ بشريت مي درخشد. او در خانه وحي ديده به جهان گشود ودر سايه مهر پيامبر رحمت صلي الله عليه و آله وسلم و در دامان علي عليه السلام و فاطمه زهرا عليهاالسلام پرورش يافت. در دوران زندگاني با بركتش، چون شمعي سوخت تا راه حقيقت را بر پويندگان آن بنماياند و با گفتار و رفتارش راه و رسم زندگي را به همگان بياموزد. او عابدترين و زاهدترين مردمان زمان خويش بود و همواره از خوف خدا مي لرزيد و چهره اش به سرخي مي گراييد. كرم و سخاوتش زبانزد همگان بود. او در قلّه عزت بود و در برابر تهيدستان فروتني مي كرد. در جنگ ها در ركاب پدر در خط مقدم بر قلب دشمن حمله مي كرد و شجاعتش بر دوست و دشمن آشكار مي گشت.
امام مجتبي عليه السلام سياست مداري ژرف نگر و دورانديش بود كه چون بي يار و ياور گشت، سلاح صلح به دست گرفت و واقع بينانه و با تدبير كامل، ستيز با دشمن را ادامه داد تا دغل كاري ها و نقشه هاي نفاق انگيز معاويه را بر همگان آشكار سازد. بردباري بود كه زخم زبان ها را به جان خريد و با صبر سرخش فتنه ها را خاموش كرد.
پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمين ابوالفضل هادي منش كوشيده است گوشه هايي از زندگاني سراسر نور آن امام همام را براي شيفتگان و پويندگان راهش ارايه دهد. با سپاس از ايشان، مجموعه حاضر را به برنامه سازان پرتلاش تقديم مي كنيم.

انّه وليّ التوفيق
اداره كل پژوهش
مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما