ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

اتحاد و يك پارچگي، رمز بقا و پيروزي اسلام و مسلمانان در طول تاريخ بوده و سفارش هاي فراواني در متون ديني در تأكيد بر اين اصل اساسي، به چشم مي خورد. در مقابل، چنددستگي و اختلاف، حربه اي است كه دشمن و اهريمنان از ديرباز براي رويارويي با نفوذ و گسترش اسلام برگزيده اند.
استكبار جهاني در سده هاي اخير با استفاده از اين شيوه و ايجاد و حمايت از مذاهب ساختگي با لعابي اسلامي توانست در صف مستحكم مسلمانان رخنه افكند و به اهداف خويش دست يازد.
بي شك، شناخت اين مذاهب و آگاهي از روش ها و ترفندهاي تبليغي آنها، جامعه اسلامي را از فرو غلتيدن در افكار انحرافي آنها بازمي دارد. از آنجا كه رسانه ملي مسئوليت اطلاع رساني و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي را برعهده دارد، بايد با برنامه هاي خود از آسيب پذيري جامعه در مقابل اين هجوم فرهنگي و ديني بكاهد.
در اين ميان، فرقه وهابيت از جمله مذاهبي است كه در دو سده قبل با حمايت انگلستان و با سوء استفاده از ناآگاهي هاي موجود در جامعه آن روز عربستان شكل گرفت. اين فرقه در ادامه حيات خود، با استفاده از رونق اقتصادي سرزمين عربستان، مزيت اداره حرمين شريفين و كمك هاي امريكا، در ميان ملل مسلمان گسترش يافت. رهبران اين فرقه ادعاهاي بزرگي در زمينه معرفي اسلام اصيل و واقعي دارند، ولي همه دريافته اند كه آموزه هاي اين گروه در جهت پيشبرد اهداف استعمارگران و نابودي اسلام ناب محمدي صلی الله علیه و آله است.
با هدف آشنايي برنامه سازان با پيشينه، باورها و زمينه هاي پيدايش اين فرقه، پژوهشگر ارجمند، جناب حجت الاسلام والمسلمين اكبر اسد علي زاده، پژوهش پيش رو را را انجام داده است. با سپاس از ايشان، اميد است مورد استفاده برنامه سازان قرار گيرد.

انّه وليّ التوفيق
اداره كل پژوهش
مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما