در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

از دوران هاي پرآشوب تاريخ، دوران پرتلاطم مولا علي عليه السلام است كه سراسر فتنه و درگيري و آشوب بوده است. در اين بين، آن چه اهميت دارد عملكرد يگانه مرد روزگار؛ حضرت علي عليه السلام در برخورد با اوضاع و شرايط فتنه است. پژوهش گر ارجمند؛ جناب آقاي علي آقاجاني قناد در اين گفتار كوشيده است تصويري گويا از فتنه و رفتار حضرت علي عليه السلام با آن ارايه دهد. اميد است برنامه ريزان و برنامه سازان ارجمند، از اين مجموعه ي ارزش مند، بهره ي كافي ببرند.


شناسنامه

عنوان و نام پديد آورنده:گرداب هلاكت - فتنه از ديدگاه امام علي عليه السلام/علي آقاجاني قناد

كد:449

مرداد ماه 1380 

تهيه كننده وناشر:مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما