در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

قرآن، كلام آسماني و معجزه جاويدان است. اين اعجاز، منحصر به الفاظ نيست، بلكه محتوا را نيز شامل مي شود. بي شك، پيروي از قرآن، راه نجات در دنيا و آخرت خواهد بود.
قرآن، كتاب دعا نيست، ولي دعاهايي با مضمون هاي عالي دارد كه راه دعا كردن را به انسان ها مي آموزد. قرآن، كتاب اقتصاد و سياست نيست، ولي اقتصاد و سياست هم در آن وجود دارد. قرآن، كتاب داستان و قصه نيست، ولي داستان هاي عالي در آن وجود دارد، به گونه اي كه با گذشت قرن ها، داستان گويي قرآن هنوز هم جذابيت دارد؛ زيرا گوينده آن، آفريدگار مخاطبانش است و خود، آنان را هستي بخشيده است. بنابراين، تأمل و دقت در نوع بيان، چگونگي ورود به داستان و پايان دادن به آن، شخصيت پردازي عناصر داستان براي دست اندركاران اين فن، به ويژه برنامه سازان رسانه ملي مي تواند راه گشا باشد.
اين پژوهش كه گامي است هر چند كوچك براي رسيدن به مطلوب و البته به كار گرفتن بازخوردها، مي تواند كارهاي بعدي در اين موضوع را پربارتر سازد. بر اين اساس، پژوهش حاضر به همت پژوهشگر ارجمند، جناب حجت الاسلام علي نبي اللهي صورت گرفته است. با سپاس از تلاش اين پژوهشگر توانا، اميد داريم برنامه سازان از آن بهره گيرند.


شناسنامه