در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

رهبر معظم انقلاب در پيام نوروزي خويش سال 1391 را با نام «حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني» نام‌گذاري نموده‌اند. از آنجا كه اين نام‌گذاري با عنايت به اولويت‌هاي اساسي اقتصادي جامعه و ملاحظات خاص به ويژه تهديدها، فرصت‌ها، نيازها، ضرورت‌ها و توان‌مندي‌هاي داخلي است قابل تأمل مي‌باشد. لذا تحقق اين امر مهم در سطح سازمان نيازمند رعايت ظرافت‌هاي مديريتي و حساسيت‌هاي خاص در حوزه پرداخت موضوع است. تبيين اين حساسيت‌ها و ضرورت‌ها و استراتژي آن، نوعي مهندسي و حركت هماهنگ را مي‌طلبد.
در مورد نام خاص سال 1391 يعني توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني هم دلايل و ضرورتهاي فهم‌پذير متعددي مي‌توان برشمرد كه به مرور در اين اثر به آنها خواهيم پرداخت. به طور كلي، در علم اقتصاد، توليد ملي يا محصول ملي، به ارزش پولي همه كالاها و خدماتي گفته مي‌شود كه در دوره معيني، معمولاً يك سال، در كشوري توليد شود. به اين اعتبار، توليد ملي، يك جريان در واحد زمان است و معمولاً بر حسب دلار يا پوند در سال و مانند اينها بيان مي‌شود. درآمد ملي نيز به ارزش پولي همه درآمدهايي گفته ميشود كه يك كشور در دوره معيني، در جريان توليد به دست آورده است. هزينه ملي، ارزش پولي همه هزينه‌هايي است كه يك كشور در دوره معيني مي‌پردازد.
انواع توليد ملي را با توجه به اينكه آيا هزينههاي توليد از آن كم شده يا نه، به دو زيرشاخه ميتوان تقسيم كرد: توليد خالص ملي و توليد ناخالص ملي.
با توجه به اهميت موضوع و چگونگي بيان آن در اين مقاله سعي شده است مباحث در سه بخش كلي اهداف، بايسته‌ها و ضرورت‌هاي تحقق بخشيدن به شعار «حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني» بيان شود. همچنين در تمامي بخش‌ها سعي شده مطالب ارائه شده با رويكرد به اقتصاد ايران باشد. اميد است بتواند گامي در جهت تفهيم اين مفهوم مقدس در جامعه اسلامي بردارد.


شناسنامه