در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

استقبال جهانيان از نظريه‏ ي گفت‏ وگوي تمدن‏ ها و انتخاب سال 2001 ميلادي به عنوان سال گفت‏ وگوي تمدنها، آفاق جديدي را براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران گشود. در حقيقت، سيدمحمد خاتمي؛ به عنوان يك انديشمند مسلمان، نظريه‏ ي گفت ‏وگوي تمدن‏ها را در برابر نظريه‏ ي «پايان تاريخ» فرانسيس فوكوياما و نظريه‏ ي «جنگ تمدن‏ ها»ي ساموئل هانتينگتون، مطرح كرده است. موافقت يك‏پارچه ‏ي جامعه‏ ي جهاني با آن نيز سبب شد بار ديگر نگاه جهانيان به دنياي اسلام معطوف شود.


شناسنامه