در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

از جمله زنان بافضيلتي كه شايستگي تأسي و اقتدا دارد، حضرت خديجه كبرا عليهاالسلام، همسر گرامي پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله است. ايشان از زنان بهشتي است كه روايات فراواني از پيامبر و معصومين عليهم السلام درباره فضايل و سجاياي اخلاقي ايشان وارد شده است.
حضرت خديجه كبرا عليهاالسلام با نگاهي فراتر از نگاه هاي آن عصر به استقبال پيامبر رفت و نه تنها مال و اعتبار، بلكه روح و جان خود را در راه مصالح ايشان و مكتب او هزينه كرد و رضوان الهي و سعادت اُخروي را براي خود خريد.
بي شك، زنان مسلمان با پيروي از خديجه كبرا عليهاالسلام و دختر اطهرش، فاطمه زهرا عليهاالسلام، در خانه و اجتماع مي توانند به قلّه هاي حقيقي كمال و تعالي برسند و راه را بر راهزنان فرهنگي ببندند و پايه گذار خانه هاي سبز باشند.


شناسنامه

پاييز 1385 مراكز پخش: قم: خيابان حجتيه، انتهاى كوچه 2 ، شماره 58 تلفن و دورنويس: 7744624 تهران: تلفن و دورنويس: 1ـ88926270 همسر آفتاب گروهى از نويسندگان نوبت اول: پاييز 1385 ناشر: كتاب طه تهيه شده در مركز پژوهش هاى اسلامى صداوسيما صفحه آرايى: ناصر صفرى چاپ: شريعت شمارگان: 3000 جلد 5000 ريال همسر آفتاب/ گروهى از نويسندگان؛ تهيه شده در مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ـ قم: كتاب طه، 1385. 64 ص. 5000 ريال 3 ـ 65 ـ 7019 ـ 964 ـ ISBN فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فيپا كتابنامه: ص 62 ـ 63؛ همچنين به صورت زيرنويس 1. خديجه(س)، بنت خويلد، 68 ـ 3 قبل از هجرت؛ 2. زنان مقدس اسلام؛ 3. اسلام ـ تاريخ ـ از آغاز تا 11 ق. الف. صداوسيماى جمهورى اسلامى ايران. مركز پژوهش هاى اسلامى. 4 خ / 2 / 26 BP9722/297