در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اقتصاد اسلامي، مجموعه معارفي است كه به تبيين يكي از جنبه هاي ديني مي پردازد. اين معرفت كه بيش از چند دهه از ظهور آن نمي گذرد، تلاش مي كند تا از منظر دين به بيان مسائل اقتصادي زمان نگريسته، ديدگاه دين را به صورتي روشن در عرصه اقتصاد بيان نمايد.
بر اين اساس گروه اقتصاد مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما بر آن است تا در حد توان جهت تبيين موضوع ياد شده به برخي چالشها، ابعاد و زمينه هاي قابل بررسي پرداخته و بدينوسيله اهميت آنان را يادآور شده، ضرورت تشكيل ميزگردها و ساير برنامه هايي كه مي توانند گامي در اين مسير مهم بردارند را تأكيد نمايد. براي دستيابي به هدفهاي ياد شده، اين مركز پس از نوشتار «پول و مسائل اساسي آن» دومين نوشتار «موضوع شناسي اقتصاد اسلامي» را با نام «بانكداري اسلامي» تقديم مي نمايد.
اميدواريم به لطف ايزد منّان در آينده به تبيين موضوعاتي مانند ماليات، سرمايه گذاري، بازار بورس، فقر، توزيع درآمد، زكات در عصر حاضر، خمس در عصر حاضر، اسلام و توسعه، امنيت اقتصادي و... پرداخته، زمينه طرح آن را در پر اهميت ترين رسانه كشور فراهم آوريم.


شناسنامه

عنوان و نام پديد آور : مسئله‌شناسي بانكداري اسلامي /سعيد فراهاني فرد

كد: 222

ديماه 77

مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما