در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين مجموعه تصميم دارد به سير در زندگاني و فضايل نرجس خاتون(س) مادر بزرگوار امام زمان (عج) بپردازد.


شناسنامه

عنوان و نام پديد آورنده:مادر خورشيد (سيري در زندگاني و فضايل نرجس خاتون(س) مادر بزرگوار امام زمان (عج)/گروهي از پژوهشگران

كد: 502

آذرماه 77

تهيه كننده و ناشر:مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما