در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

بيش از سه دهه از عمر پر بركت انقلاب اسلامي ايران ميگذرد و بر خلاف انتظار مخالفان و دشمنانش، همچنان به پيش ميتازد و بحرانهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي داخلي و خارجي متعددي را پشت سرنهاده است و در پيچ و خم اين تحولات از آرمانها و ارزشهاي خود دست برنداشته و حتي يك قدم عقب‌نشيني نكرده است. رمز اين پويندگي و پايندگي را بايد در استواري، عمق و گستره معنا و محتواي حركت‌آفرين ارزشهاي اسلامي و انساني آن جست‌وجو كرد. بي‌ترديد، هر گونه آسيب و انحرافي در ارزش‌هاي انقلاب اسلامي، ماندگاري آن را به خطر خواهد انداخت.
در اين ميان، نسلهاي دورههاي گذشته انقلاب كه پاسداران ارزش‌هاي انقلاب در عمل بوده‌‌اند، وظيفه دارند اين ميراث ارزشمند را عملاً به نسل‌هاي بعدي برسانند. روشن است كه كودكان به لحاظ آسيب‌پذيري بيشتر نسبت به ساير سنين در اولويت‌اند. كودكان دست كم از سه طريق با ارزش‌ها آشنا مي‌شوند و آن‌ها را دروني‌سازي مي‌كنند. نخستين ارزش‌ها توسط پدران و مادران به كودكان منتقل مي‌شود و در نهاد آرام آنان جاي مي‌گيرد. مدارس و مراكز آموزشي و ديني در رتبه بعدي قرار مي‌گيرند. اما نقش رسانه‌ها از يك سو به دليل جذابيت بيش از حدّ آن براي كودكان و از سوي ديگر، به جهت بهره‌گيري از شيوه‌هاي آشكار و نهان و توانايي رسانه در ساده‌سازي مفاهيمِ پيچيده در سطح شناختي كودكان، در اين مثلث انتقال، تقريباً بي‌بديل است.


شناسنامه

سرشناسه: احمدزاده، سيدمصطفي، 1352 -
عنوان و نام پديدآور: نقش رسانه ملي در ترويج ارزش‌هاي انقلاب اسلامي براي کودکان/
سيدمصطفي احمدزاده
مشخصات نشر: قم: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي، 1393
مشخصات ظاهري: 167 ص.
ISBN: 978 – 964 – 514 – 334 – 1 55000 ريال؛.
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
موضوع: تلويزيون و کودکان
موضوع: ارزش‌ها -- ايران
موضوع: ايران -- تاريخ -- انقلاب اسلامي، 1357
شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي
رده بندي¬کنگره: ‏‏ 1393 3 الف 8 ت / 784 HQ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
رده بندي¬ديويي: 45013 / 791
شماره کتاب‌شناسي ملي: 3552028
تهيه كننده و ناشر: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ويراستار: ربابه ناصح
صفحه‌آرا: سميه مرادي
چاپ: اول / 1393
شمارگان: 1000 جلد
شابک: 1 - 334 - 514 - 964 - 978
قيمت: 55000 ريال
کليه حقوق چاپ و نشر محفوظ است
نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما؛
تلفن: 32915511- 025 دورنگار: 32915510
تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زير زمين؛تلفن: 22014738 - 021 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد، خيابان امام خميني(ره)، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم؛ تلفن: 2215108 - 0511 نمابر: 2215106