/// گنجينه 46


تاریخ نشر بهمن1383
موضوع: نویسنده: سيد رضا باقريان موحد

متن کتاب

چکیده

در اين شماره مي خوانيم: گوهر ثنا گوهر وحي گوهر معرفت گوهر اخلاص گوهر فضيلت گوهر لطايف گوهر انديشه گوهر متون و...


شناسنامه

برگزيده متون كهن / دى 83 ش / ذى‏قعده 1425 ق مشاور علمى: محمدحسين درافشان پژوهشگران: احمد عزتى‏پرور / احمد رضايى جمكرانى / يوسف قربانى / سيدحسن قريشى / صفر نصيريان / على حائرى / سيدرضا باقريان موحد صفحه‏آرا: محمد نادرى دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 37185 ـ تلفن: 2910602 و 2933866 ـ نمابر: 2933892 پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.COM

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب