/// بررسي نظام تربيتي صحيفه سجاديه


تاریخ نشر تير1385
موضوع: نویسنده: علي اصغر ابراهيمي فر

متن کتاب

چکیده

انسان، برترين آفريده خداوند و والاترين نشانه قدرت اوست. تمام زمينه هاي رشد و كمال در وجود انسان نهاده شده است تا به مقام خليفة اللهي برسد و اين هدف جز با تربيت ديني و اخلاقي ممكن نيست. هدف از رسالت انبيا و امامان معصوم عليهم السلام نيز فراهم كردن زمينه هاي رشد و تعالي انسان و رهانيدن او از گمراهي ها و هدايت به سوي نور است. اگر اين تحول مقدس بر اساس تربيت الهي در انسان تحقق نيابد، انسان در مرتبه حيواني اش مي ماند و در جهت سير نزولي گام برمي دارد. همه تلاش انبيا و همت معصومان عليهم السلام اين بوده است كه انسان تربيت كنند. از ديدگاه اسلام و مكتب تشيع، بهترين راه تربيت انسان، پيروي از وحي الهي و سنت معصومين عليهم السلاماست. در اين پژوهش، نظام تربيتي اسلام در صحيفه سجاديه بررسي خواهد شد. مجموعه دعاها و فرازهاي شيواي اين صحيفه الهي نشان مي دهد اين كتاب شريف، ابعاد گوناگون دارد كه بررسي بُعد تربيتي آن در اولويت پژوهشي اين اداره كل قرار گرفته است. با توجه به جامعيت صحيفه سجاديه و گستردگي مباحث تربيتي آن، بررسي نظام تربيتي منسجم در محدوده اين پژوهش نمي گنجد. ازاين رو، گروه يا گروه هاي پژوهشي بايد در قالب پژوهش برنامه اي، پژوهشي جدي را در فرآيندي گسترده و طولاني به انجام رسانند. در اين پژوهش، تنها به برخي عناصر نظام تربيتي، آن هم در بُعد ديني و اخلاقي اشاره مي شود. اميد است اين پژوهش، فتح بابي براي ديگر پژوهشگران برنامه هاي صدا و سيما باشد. اداره كل پژوهش مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما اميدوار است اين پژوهش مورد قبول امام سجاد عليه السلام قرار گيرد و گامي هر چند كوچك در راه آشنايي برنامه ريزان و برنامه سازان با صحيفه سجاديه و بهره مند شدن از آموزه هاي ارزنده اش باشد. اين پژوهش با همكاري مشترك مركز پژوهش هاي اسلامي صداوسيما و مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله و به قلم حجت الاسلام علي اصغر ابراهيمي فر نگارش يافته است. انتظار داريم در پرتو تعامل علمي، شاهد شكوفايي آثار مشترك ديگري در زمينه فرهنگ تربيتي ائمه معصومين عليهم السلامباشيم.


شناسنامه

ابراهيمى فر، على اصغر، 1354 ـ بررسى نظام تربيتى صحيفه سجاديه / على اصغر ابراهيمى فر؛ [براى] مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ـ قم: صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما؛ دفتر عقل، 1385. 194 ص. ـ (مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما؛ 1005) 14000 ريال: ISBN 964-96873-1-9 فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فيپا. كتابنامه: ص.189 ـ 194؛ همچنين به صورت زيرنويس. 1. على بن حسين عليه السلام، امام چهارم، 38 - 94 ق. ـ صحيفه سجاديه ـ نقد و تفسير. 2. اسلام و آموزش و پرورش. 3. تربيت خانوادگى (اسلام). 4. اخلاق اسلامى. الف. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران. الف. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران. مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما. ب. عنوان. 30212 ص 8 ع /1/ 267BP 772 / 297 بررسى نظام تربيتى صحيفه سجاديه كد: 1005 نويسنده: على اصغر ابراهيمى فر تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ناشر: دفتر عقل چاپ: برهان نوبت چاپ: اول / 1385 شمارگان: 1550 بها: 14000 ريال حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670ـ0251 نمابر: 2915510 شابك: 9ـ1ـ96873ـ964ISBN: 964-96873-1-9

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب