/// در قلمرو آفتاب (داستانهايي از سيره اخلاقي پيشوايان معصوم )


تاریخ نشر آذر1385
موضوع: نویسنده: ابوالفضل هادي منش

متن کتاب

چکیده

ائمه معصومين عليهم السلام با بهره مندي از ويژگي عصمت و دوري از عصيان، برتري مربيان اخلاق براي انسان هستند. سيره معصومان عليهم السلام يكي از منابع شناخت آموزه هاي اسلام به شمار مي رود. بدون پيروي از كردار و گفتار معصومان عليهم السلام، دين كامل نمي شود؛ زيرا آنان از ناحيه خداوند، پاك و مطهر معرفي شده اند و اقتدا به آنان مايه رستگاري در دنيا و آخرت مي شود. شايسته است مسلمانان با الگوپذيري از برگزيدگان الهي، دل هاي خود را از نور ايمان لبريز سازند. اين نوشتار مي كوشد با بررسي داستان هاي اخلاقي پيشوايان دين در موضوع هاي گوناگون اخلاقي، چراغي فرا راه دوستدارن و پيروان راستين آنان برافروزد. در حقيقت، اين مجموعه تلاش دارد با معرفي نمونه هايي از سيره رفتاري معصومان عليهم السلام در عرصه هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي، برنامه سازان را در ساخت برنامه هاي پرمحتوا و سازنده ياري رساند. اين مجموعه در سه بخش سامان يافته است. در بخش اول به اخلاق فردي معصومين عليهم السلام مي پردازد كه شامل فصل هايي همچون: دعا و نيايش، هم نشيني با قرآن، اخلاص، خوش خلقي، دوري از گناه، تفكر، دانش اندوزي، موفقيت در آزمون هاي الهي، حيا و پاك دامني، امانت داري، ساده زيستي تلاش و سخت كوشي، دوري از بخل، آراستگي و بهداشت و گذشت هستند. در بخش دوم نيز موضوع اخلاق خانوادگي را در چهار فصل با عنوان هاي: نيكي به پدر و مادر، ازدواج و همسرداري، تربيت فرزند و صله رحم بررسي كرده است. در بخش پاياني، اخلاق اجتماعي معصومين عليهم السلام با عنوان هاي زير بررسي مي شود: رعايت حقوق برادران ديني، قهر و آشتي، تلاش در حل مشكلات مؤمنان، وفاي به عهد و پيمان، رعايت حق الناس و حفظ بيت المال، دفاع از مظلوم، دست گيري از نيازمندان، يتيم نوازي، همسايه داري، مهمان نوازي، ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر، دوست يابي، شوخي و مزاح و اخلاق اقتصادي.


شناسنامه

در قلمرو آفتاب نويسنده: ابوالفضل هادیمنش کد: 1026 تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ویراستار:حبیب مقیمی چاپ: نگارش ناشر :دفتر عقل شمارگان: 1700 نوبت چاپ: اول / آبان 1385 حق چاپ براي ناشر محفوظ است بهاء: 18000 نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب