/// گنجينه 59


تاریخ نشر شهريور1385
موضوع: نویسنده: سيد رضا باقريان موحد

متن کتاب

چکیده

در اين شماره مي خوانيم: راز و نيازها در باب امر به معروف و نهي از منكر مواعظ


شناسنامه

امر به معروف و نهى از منكر در متون كهن با همكارى: فاطمه صفدرى و اعظم مجيدى نژاد مرداد 1385/ كد: 1038 مشاور علمى: محمدحسين درافشان صفحه‏آرا: مرتضى صابرى دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 پست الكترونيكى:Email: IRC@IRIB.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب