/// گنجينه 60‌


تاریخ نشر آبان1385
موضوع: نویسنده: سيد رضا باقريان موحد

متن کتاب

چکیده

در اين شماره مي خوانيم: راز و نيازها آداب و اسرار دعا آداب و اسرار اذكار


شناسنامه

كد: 1051 (آداب و اسرار دعا و ذكر در متون كهن) با همكارى: فاطمه صفدرى و اعظم مجيدى نژاد مشاور علمى: محمدحسين درافشان مرداد و شهريور 1385 / رجب و شعبان 1427 صفحه‏آرا: اكرم سادات بنى‏زهرا دفتر مركزى: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ نمابر: 2915510 پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب