/// امام صادق (ع) از ديدگاه اهل سنت


تاریخ نشر بهمن1385
موضوع: نویسنده: مهدي لطفي

متن کتاب

چکیده

ائمه معصومين عليهم السلام به باور شيعه و سني از اهل بيت پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله هستند و براساس آيات قرآني، محبت به آنان جزو دين است. اين اشتراك، اهميت فراواني دارد و مي تواند در كنار باور به قرآن، عامل مهمي براي وحدت و همدلي همه مسلمانان باشد. در اين ميان، اختلاف هايي كه جهان اسلام را فراگرفته و چون گردابي مهيب، هويت مسلمانان را در خود فرو برده است، راه را براي تسلط بيگانگان باز مي كند. جا دارد تا با بازنمايي اين اشتراك و پرداختن به جنبه هاي گوناگون زندگاني اين ستارگان هدايت و بيان ديدگاه هاي مشترك مذاهب بزرگ اسلامي در مورد اهل بيت پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله، افزون بر افزايش شناخت مذاهب از باورهاي يكديگر، گامي مهم در راه وحدت مسلمانان برداشته شود. بر اين اساس، بر آن شديم تا زندگاني ائمه معصومين عليهم السلام را از ديدگاه اهل سنت بررسي كنيم. اين پژوهش، بر اساس كتاب هاي تاريخي، روايي اهل سنت و همچنين آراي عالمان ديني آنان نوشته شده است.


شناسنامه

امام صادق(ع) از دیدگاه اهل سنت کد: 1057 نویسنده: مهدی لطفی ویراستار: ذوالفقار ناصرپور ناشر و تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما چاپ : نگارش نوبت چاپ: اول / 1385 شمارگان: 1000 بهاء: 6000 ریال حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابک: 8-82-7808-964ISBN: 964-7808-82-8

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب