/// رواق هنر و انديشه 5


تاریخ نشر فروردين1385
موضوع: نویسنده: وحيد حياتي

متن کتاب

چکیده

آذرماه 1385 ______________________________ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. همچون استخواني برآمده از خاك / وحيد حياتي 2. به كجا چنين شتابان / سيدمحمدحسين نيازمند 3. چرا / آيا همه خواب بودند؟ / سيد علي آتش زر 4. وقت بيداري / نقد فيلم 6. به روايت قصص / دكتر مجتبي رحمان‌دوست 7. شخصيت / سيمور چتمن راضيه سادات ميرخندان 8. نقد نقد:‌ فرماليسم و نوفرماليسم / سيدحميد مشكوة 9. آموزش زيبايي شناسي به بازيگران / داگ آرل محمدرضا امين 10. زيبايي شناسي / آلن گلدمن روح‌الله عطايي 11. چشمه جاري / سيده بنت‌الهدي دقيقي 12. هنر قدسي / مصطفي مرشدلو 13. معرفي سايت زيبايي شناسي و فلسفه هنر / زهرا طراوتي


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه سال پنجم/ پياپي 56/ شماره 5/ آذر ماه 1386 صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد پهلوانيان حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح گرافيک: سيد محمد هادي قادري عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي ويراستار: محمدرضا اسدي نمونه خوان: روح‌الله حاجي ده آبادي با سپاس فراوان از: مجتبي عليزاده علي حايري حسين قربان تقي سعيد اربابي زينب عليزاده علي رضايي آدرياني هادي ناييجي محمد حامي ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1091 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب