/// رواق هنر و انديشه 6


تاریخ نشر فروردين1385
موضوع: نویسنده: وحيد حياتي

متن کتاب

چکیده

دي ماه 1385 ______________________________ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. روايت دوباره / سيدحميد رضا قادري 2. بكت نهيليست نيست / محمد جعفري 3. شخصيت / سيمور چتمن راضيه سادات ميرخندان 4. زيبايي شناسي كانت / سيدحميد مشكوة 5. فلسفه و سبك / ايسكرا فيلوا محمدرضا امين 6. هنر و دانش / ايلين جان روح‌الله عطايي 7. بچه‌هاي آسمان / سيدحميدرضا قادري 8. ظرفيت‌هاي گمشده / روح‌الله شمشيري 9. برخورد گفتماني / علي جعفري 10. داشتن و نداشتن / سيدمحمدمهدي منتظري


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه سال پنجم/ پياپي 57/ شماره 6/ دي ماه 1385 خورشيدي صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد پهلوانيان حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح گرافيک: سيد محمد هادي قادري عکاس: امير حسين پيش آهنگ طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي ويراستار: محمدرضا اسدي نمونه خوان: روح‌الله حاجي ده آبادي با سپاس فراوان از: مجتبي عليزاده علي حايري حسين قربان تقي سعيد اربابي زينب عليزاده علي رضايي آدرياني هادي ناييجي محمد حامي سيد حسين معصومي ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1111 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب