/// پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله از نگاه ديگران


تاریخ نشر بهمن1385

متن کتاب

چکیده

پژوهش پيش رو، به سخنان شماري از انديشمندان و فرهيختگان غيرمسلمان درباره پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله پرداخته است. البته بايد دانست تمامي مطالب آورده شده در اين مجموعه، مورد تأييد ما نيست، بلكه هدف، تنها آگاهي از نظريه هاي خاورشناسان و انديشمندان غيرمسلمان در اين زمينه است. اين پژوهش از پنج فصل تشكيل شده است؛ معرفي رسول گرامي اسلام؛ عصر ظهور پيامبر و بعثت خاتم الانبيا؛ ستايش شخصيت پيامبر اسلام؛ بيان ويژگي هاي فردي رسول اكرم صلي الله عليه و آله و جنبه هاي گوناگون شخصيتي ايشان.


شناسنامه

پيامبر اعظم صلى الله عليه و آله از نگاه ديگران كد: 1086 نويسنده: محمدكاظم جعفرزاده فيروزآبادى ويراستار: محمدصادق دهقان ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما چاپ: نوبت چاپ: اول / 1385 شمارگان: بها: ريال حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510 شابك: 5-076-514-964ISBN: 964-514-076-5

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب