/// فردا صبح است «مجموعه شعر مهدوي»


تاریخ نشر بهمن1385
موضوع: نویسنده: مريم سقلاطوني

متن کتاب

چکیده

مجموعه حاضر دغدغه تمام شاعران و دل سوختگان عاشقي است كه به انتظار فردا نشسته اند... به انتظار آمدن صبح؛ به انتظار دميدن روح مهرباني در تمام جان ها... اين مجموعه، سلامِ تمام واژه هايي است كه از ذهن عاشقان ظهور در عصر انتظار پيش كش شده است به او كه يك روز از همين روزهاي در راه، خواهد آمد... يك روز به نام مقدس صبح... آن روز موعود


شناسنامه

سقلاطون، مريم، 1354 ـ ، گردآورنده فردا صبح است: «مجموعه شعر مهدى» / گردآورنده مريم سقلاطون؛ [تهيه كننده] مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ـ ـ قم: صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما؛ دفتر عقل، 1385. 154 ص. ـ ـ (مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما؛ 1024) 12000 ريال: ISBN: 978-964-514-063-0 فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فيپا. كتابنامه: ص. [147] ـ 148؛ همچنين به صورت زيرنويس. 1. محمد بن حسن، امام دوازدهم(عج)، 255ق. ـ ـ شعر. 2. مهدويت ـ ـ انتظار ـ ـ شعر ـ ـ مجموعه ها. الف. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران. مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. - ب. عنوان 7 س 3 م /4191 PIR6208351 / افا8 فردا صبح است كد: 1155 نويسنده: مريم سقلاطون صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما نوبت چاپ: اول / 1386 شمارگان: 1400 بها: 12000 ريال حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510 شابك: 0-063-514 -964-978ISBN: 978-964-514-063-0

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب