/// و خدايي كه در اين نزديكي است (خداشناسي در شعر كودك و نوجوان "ويژه برنامه سازان كودك و نوجوان" )


تاریخ نشر شهريور1386
موضوع: نویسنده: مريم سقلاطوني

متن کتاب

چکیده

«... و خدايي كه در اين نزديكي است»، دفتر شعر شاعران امروز با موضوع خداشناسي است. اين دفتر مجموعه اي گردآوري شده از شعر شاعران در مجله هاي «سلام بچه ها»، «پوپك»، «قاصدك»، «سروش نوجوان»، «سفيد» مجموعه شعرهاي چاپ شده است. با سپاس فراوان از شاعران گرانقدري كه ما را در تنظيم اين مجموعه ياري كرده اند، اين دفتر به تمام برنامه سازان گروه كودك و نوجوان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تقديم مي شود.


شناسنامه

و خدايى كه در اين نزديكى است؛ «خداشناسى در شعر كودك و نوجوان (ويژه برنامه سازان كودك و نوجوان)» كد: 1174 گردآورى: مريم سقلاطونى صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما چاپ: زلال كوثر نوبت چاپ: اول / آذر 1386 شمارگان: 1300 بها: 10000 ريال حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510 شابك: 0-063-514 -964-978ISBN: 978-964-514-063-0

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب