/// ارمغان 1 - ويژه امام حسين عليه السلام و عاشورا


تاریخ نشر بهمن1385
موضوع: نویسنده: مريم سقلاطوني

متن کتاب

چکیده

درباره نهضت كربلا تا كنون بسيار نوشته و از زواياي گوناگون به تحليل آن پرداخته اند، به گونه اي كه مضمون هاي بلند اين حماسه تاريخي را مي توان در قالب يك كتاب خانه بزرگ ريخت و همچنان زمينه را براي بازنگري آن بازگذاشت. آنچه پيش روي شما عزيزان برنامه ساز قرار دارد، تلاشي است هرچند مختصر براي گردآوري مطالب متنوع و مهم درباره نهضت عاشورا و موضوع هاي خاص و عام درباره ماه محرم. اميد است در درگاه حق و نظر آن امام پذيرفته آيد و مورد استفاده شما قرار گيرد.


شناسنامه

ارمغان دى 1385 ش / ذى حجه 1427 ه . ق گاه نامه مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما (ويژه امام حسين عليه السلام و عاشورا) مديرمسئول: داوود رجبى نيا دبير تحريريه: مريم سقلاطونى مشاور علمى: اكبر اسدى پژوهشگران: مريم سقلاطونى، فريده پيشوايى، مريم رضايى و مرضيه رضاييان ويراستار: محمدصادق دهقان طراح جلد: حميد حاج رمضان على حروف نگاران: اكرم سادات بنى زهرا، راضيه حامد صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510 شابك: 9-00-2761-964ISBN: 964-2761-00-9

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب