/// كرامت انسان (از ديدگاه خاتم پيامبران صلي الله عليه و آله )


تاریخ نشر تير1388
موضوع: نویسنده: شهاب الدين مشايخي راد

متن کتاب

چکیده

«بعثت رسول اكرم صلي الله عليه و آله، هدفي حكيمانه و اجتماعي دارد كه به زندگي مردم مربوط است. اين هدف به روحيه، اخلاق و تربيت افراد مربوط مي شود. بايد گفت اساس و محور اخلاق اسلامي، كرامت نفس است»؛1 زيرا بدون توجه به كرامت انساني، هر نوع اخلاق و تربيتي رنگ مي بازد. كرامت، عزت و بزرگواري نفس، چيزي جز احساس عظمت و پرهيز از حقارت نفس نيست و پيامبر اسلام مي فرمايد: «اِنّما بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكارِمَ الْاَخْلاق؛ من مبعوث شده ام كه مكارم اخلاق را تكميل كنم».2 مكارم اخلاق؛ يعني اخلاق كريمانه و بزرگوارانه كه كرامت انساني در آن محور قرار مي گيرد. «هر مكتب و روش اخلاقي، يك محور و يك اصل دارد كه دستورهاي اخلاقي آن مكتب پيرامون آن گرد مي آيند. محور اخلاق بودايي، آزادي و رهايي از خواهش هاي نفساني است. محور اخلاق مانوي، خلاصي از رنج زندگي و محور اخلاق كلبي، بي نيازي از وسايل زندگي؛ محور اخلاق اپيكوري، لذت و محور اخلاق ماركسيستي، منافع مادي و تنازع بقا؛ محور اخلاق ماكياولي، سيادت و آمريت و محور اخلاق نيچه اي، زور و قدرت است، ولي محور اخلاق اسلامي، احساس شخصيت انساني است. اگر مي گوييم انسان ارزشمند است، يعني جوهره اي ارزشمند دارد كه انسانيت اوست. بر همين اساس مي گوييم مكتب اسلام، مكتب انسانيت دوستي است، نه مكتب انسان دوستي.»3 پس انسان ها مي توانند از فطرت خود؛ يعني ارزش هاي انساني (انسانيت)، منحرف و به حيواني انسان نما تبديل شوند.


شناسنامه

كرامت انسان از ديدگاه خاتم پيامبران صلى الله عليه و آله كد: نويسنده: شهاب الدين مشايخى راد ويراستار: حبيب مقيمى ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما چاپ: نوبت چاپ: اول / 1387 شمارگان: بها: ريال حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510 شابك: - - -964ISBN: 964- - -

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب