/// فرهنگ اخلاقي معصومين عليهم السلام حرف (ت)


تاریخ نشر خرداد1387
موضوع: حقوق و سياست نویسنده: احمد رضوانفر

متن کتاب

چکیده

نگارنده محترم، جناب حجت الاسلام و المسلمين احمد رضوانفر با قلم شيواي خود، اين مجموعه الفبايي فرهنگ اخلاقي معصومين عليهم السلام را با نظارت و ارزيابي جناب حجت الاسلام و المسلمين محمدحسين درافشان تحفه همگان ساخته است. پس از بيان مقدمه اي درباره عنوان هريك از موضوع ها و بررسي اهميت و ضرورت آن، «گلبانگ حديث»، احاديثي درباره موضوع ياد شده آمده است. از آنجا كه مسايل اخلاقي تنها در قالب ارائه نمونه هاي رفتاري بسيار زيبا، تأثير به سزايي بر خواننده خواهد داشت، نمونه هاي رفتاري نيز آورده شده است. افزون بر آن، شيرازه هر موضوع با اشاره اي به پي آمدها و آموزه هاي مورد نظر تكميل گشته است تا خواننده به نتيجه مطلوب برسد. اكنون خرسنديم كه حرف «ت» از مجموعه فرهنگ اخلاقي معصومين عليهم السلام را به حضور شما خوبان كه اهل انديشه و ايمان و انتخابيد، پيش كش مي كنيم. اميد است رهاورد اين اثر، گشايش افق هاي تازه اي در چشم انداز زندگي همه باشد.


شناسنامه

رضوان فر، احمد، 1341 ـ فرهنگ اخلاقى معصومين عليهم السلام / نويسنده احمد رضوان فر؛ [براى] مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ـ ـ قم: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما، 1387. ج. ـ ـ (مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما؛ 755، 897، 898، 989، 1017، 1289) 55000 ريال: ISBN 978-964-2761-18-0 عنوان جلد اول: فرهنگ اخلاقى ـ تربيتى معصومين عليهم السلام. جلد سوم و پنجم كتاب حاضر توسط دتر عقل منتشر شده است. كتابنامه. مندرجات: ج. 1. آ. ـ ـ ج. 2. الف. ـ ـ ج. 3. ب. ـ ـ ج. 4. پ. ـ ـ ج. 5. ت. ـ ـ . 1. احاديث اخلاقى ـ ـ قرن 14. 2. اخلاق اسلامى. الف. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران. مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ب. عنوان. ج. عنوان: فرهنگ اخلاقى ـ تربيتى معصومين عليهم السلام. 4ف3ر /248 BP فرهنگ اخلاقى معصومين حرف «ت» كد: 1289 نويسنده: احمد رضوان فر ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما چاپ: زلال كوثر نوبت چاپ: اول / تابستان 1387 شمارگان: بها: 55000 ريال حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510 شابك: 0-18-2761-964-978ISBN: 978-964-2761-18-0

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب