/// ستارگان پارسايي (داستان‌هاي اخلاقي عالمان و بزرگاني دين)


تاریخ نشر مرداد1387
موضوع: نویسنده: ابوالفضل هادي منش

متن کتاب

چکیده

علما و پارسيان بعد از معصومين عليهم السلام اسوه و مقتداي مردم هستند. در زماني كه امام عدل در پس پرده غيبت به سر مي برد خداوند مؤمنين را به علما ارجاع دادند و آنها را گره گشاي مشكلات ديني و رفتاري قرار داده است. علماي عامل جانشينان اولياي الهي هستند كه وظيفه دارند با پندارها و رفتارهاي انحرافي مقابله كنند و معارف الهي را در جامعه ترويج كنند. تحقيق حاضر سعي دارد موضوعات اخلاقي مورد ابتلاي جامعه را در قالبي داستاني از زندگي علما به مخاطبان خود ارائه دهد و رسانه ملي نيز مي تواند اين داستان ها را در قالب هنري هم به طور مستقيم و هم غيرمستقيم عرضه كند و از اين طريق نقش عمده اي در ارتقاي فرهنگ اسلامي برعهده گيرد. زيرا جامعه هميشه به دنبال اسوه هاي واقعي هستند تا خود را با آن همسان سازي كنند.


شناسنامه

ستارگان پارسايى نويسنده: ابوالفضل هادى منش تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ناشر: دفتر عقل چاپ: زلال كوثر نوبت چاپ: اول / 1387 شمارگان: 1500 بها: 16000 ريال نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510 شابك: 4-52-2761-964-978ISBN: 978-964-2761-52-4

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب