/// معرفت امام زمان و تكليف منتظران ( جلد 1)


تاریخ نشر آذر1387
موضوع: نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني

متن کتاب

چکیده

شاخصه هاي رويكرد مهدوي در دوران پيش و پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران كاملاً با يكديگر متفاوت است.حضرت امام خميني با طرح ديدگاه ها و نظرات بديع خود، باب جديدي را در حوزه مهدويت و انتظار گشود و شاخصه هاي رويكرد مهدوي را دستخوش دگرگوني و تغيير اساسي ساخت.كتاب حاضر با توجه به اين رويكرد شكل گرفته و براي تبيين هرچه بيشتر ديدگاه هاي امام راحل، دو دسته مباحث را مورد توجه قرار داده است: نخست، مباحث ناظر به شناخت امام مهدي عليه السلام و ويژگي هاي آن حضرت به عنوان امام زمان و آخرين حجت خدا بر روي زمين؛ دوم مباحث ناظر به شناخت تكاليف و وظايف منتظران در عصر غيبت، در وجوه فردي و اجتماعي. اميدواريم اين اثر مورد قبول حضرت ولّي عصر عليه السلام واقع شود و پاسخ گوي نيازهاي خوانندگان محترم آثار مهدوي باشد.


شناسنامه

شفيعى سروستانى، ابراهيم، 1343 ـ معرفت امام زمان عليه السلامو تكليف منتظران / ابراهيم شفيعى سروستانى؛ تهيه شده در مؤسسه فرهنگى موعود و مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ـ ـ [ويراست 2]. ـ ـ تهران: موعود عصر، 1387. 2 ج. 50000 ريال: (ج.2) 978-964-291-813-3: (ج.1) ISBN: 978-964-291-812-6 : (دوره) 978-964-696-877-6 فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فيپا. كتابنامه: ص. [761] ـ 783؛ همچنين به صورت زيرنويس. 1. مهدويت ـ ـ انتظار. 2. محمد بن حسن (عج)، امام دوازدهم، 255 ق. ـ ـ غيبت. 3. محمد بن حسن(عج)، امام دوازدهم، 255ق. ـ ـ احاديث. الف. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران. مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. ب. عنوان. 6 م 7 ش /4/224 BP462 / 297 معرفت امام زمان عليه السلام و تكليف منتظران نويسنده: ابراهيم شفيعى سروستانى ويراستار: محمدصادق دهقان تهيه كننده: مؤسسه فرهنگى موعود و مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ناشر: موعود عصر(عج) سال و محل انتشار: 1387 تهران نوبت چاپ: اول (دوره دو جلدى) شابك: جلد اول: 6-12-2918-964-978 دوره دو جلدى: 6-77-6968-964-978 شمارگان: 5000 چاپخانه: پيام بها: 50000 ريال حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: تهران، ص پ: 8347 ـ 14955 مؤسسه فرهنگى موعود تلفن: 8ـ66956167 پست الكترونيكى: Email: info@mouood.org نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.IR

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب