/// قيام توابين


تاریخ نشر بهمن1387
موضوع: تاريخ و مناسبتها نویسنده: سيد علي محمدي متكازيني

متن کتاب

چکیده

يكي از مباحث مهم در عرصه عاشوراپژوهي، بررسي وقايع رخ داده پس از حادثه عاشوراست كه مي توان از پيامدهاي آن حادثه عظيم و ماندگار دانست. واكاوي قيام توابين، نقش خواص در جامعه و به‌ويژه نقش آنان در حمايت و اطاعت محض از حاكم جامعه اسلامي را روشن مي سازد. توابين عده اي از مردم عادي كوفه نبودند كه بتوان براي آنان عذري تراشيد؛ آنان از بزرگان قبايل كوفه و نفوذيان جامعه زمان خود بودند و مي توانستند افراد زيادي را تجهيز كنند و به ياري امام حسين عليه السلام بشتابند. در موضوع قيام توابين، پژوهش هاي جداگانه كمتر صورت گرفته و بيشتر در كتاب هاي مقتل يا تاريخي مربوط به واقعه عاشورا و حوادث پس از آن در اين باره مطالبي بازگو شده است. ازاين رو، نويسنده محترم و پژوهشگر ارجمند جناب آقاي سيدعلي محمدي متكازيني با جست وجو در منابع تاريخي درصدد برآمده تا گوشه هايي از قيام توابين را بيان كند.


شناسنامه

قيام توابين كد: 1400 نويسنده: سيدعلى محمدى متكازينى ويراستار: ابوذر هدايتى ناشر: دفتر عقل تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما نوبت چاپ: 1387 چاپ: زلال كوثر شمارگان: 1300 بها: 10000 ريال حق چاپ براى ناشر محفوظ است نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510 شابك: 0-063-514 -964-978ISBN: 978-964-514-063-0

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب