/// رواق هنر و انديشه 28


تاریخ نشر فروردين1387
موضوع: نویسنده: وحيد حياتي

متن کتاب

چکیده

آبان ماه 1387 ______________________________ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. انقلاب در رسانه / سلمان رضواني 2. زيبايي‌شناسي تلويزيون / علي‌اصغر دارابي 3. مجاز،‌ واقعيتي توهمي / زهره شريعت ناصري 4. تلويزيون و جهاني شدن / جان هارتلي ابراهيم حقيقي 5. اخلاق و تلويزيون واقعيت / اليزابت لاركين حسين شيخ الاسلامي 6. در تقابل سنت و مدرنيسم (نگاهي به سريال مرگ تدريجي يك رويا) / كارگروه نقد 7. نقد يك رويا در گفت و شنودي با فريدون جيراني 8. تلويزيون استعلايي / ليزا اليوت احسان نوروزي 9. فراتر از نقد، فراتر از بازتاب (رسانه در بوته نقد) / اميرحسين پيش‌آهنگ


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه هفتميمن سال انتشار/ پياپي 78/ شماره 28/ آبان ماه 1387 هجري خورشيدي صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد اسفنديار حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح و صفحه‌آرا: سيد محمد هادي قادري طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ با سپاس فراوان از: حميدرضا ابک عليرضا گنجي دکتر سعيد مهدوي کني مرتضي سميع‌زاده علي حايري هادي کميجاني محمد حسين رحمانيان سعيد اربابي سيد حسين معصومي مهدي احمدي علي رضايي آذرياني ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1405 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب