/// اكسير زمان (متن هاي برنامه اي درباره ارزش وقت در اسلام)


تاریخ نشر تير1388
موضوع: نویسنده: فرحناز فردوسيان

متن کتاب

چکیده

از آنجا كه عمر محدود است و فرصت‌ها به فرموده حضرت علي(ع) همچون ابرهاي گذران هستند، تنها، كساني كه راه درست استفاده از آنها را بدانند و با بارور كردن ابرهاي فرصت زندگي خويش، باران رحمت الهي را بر وجود خسته خويش احساس كنند، مي‌‌توانند از خزانه زمان، درّهاي گران‌بها و رنگارنگي فراچنگ آورند. از اين جهت، اين نوشتار كه شامل متن هاي برنامه اي در مورد ارزش وقت است جهت استفاده برنامه سازان محترم تهيه شده است.


شناسنامه

فردوسيان، فرحناز، 1344ـ ارزش وقت در اسلام/ فرحناز فردوسيان؛ تهيه‌کننده مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. ـ ـ قم: دفتر عقل، 1388 72 ص. ـ ـ (مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما؛ 1408) 10000 ريال 978-964-2761-87-6 ISBN: فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فيپا. کتابنامه: ص. 69 ـ 72؛ همچنين به صورت زيرنويس. 1.‌ وقت ـ ـ تنظيم ـ ـ جنبه‌هاي مذهبي ـ ـ اسلام. 2. اخلاق اسلامي. الف. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. ب.عنوان. ‌‌4الف4ف/65/232BP 485/297 ارزش وقت در اسلام كد: 1408 نويسنده: فرحناز فردوسيان ويراستار: فاطمه شيخ زاده ناشر: دفتر عقل تهيهكننده: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما نوبت چاپ: اول / ارديبهشت 1388 شمارگان: 1500 بها: 10000 ریال نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما تلفن: 2919670 ـ 0251 دورنگار : 2915510 تهران: خیابان جام جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیرزمین تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 info@irc.ir www.irc.ir شابك: 6-87-2761-964- 978 / ISBN: 978-964-2761-87-6

مشاهده متن کامل کتاب

متن کتاب دسترسی به متن کامل کتاب